Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  25/02/2021 15:34 PM


  1. Các dấu mốc lịch sử

  Thực hiện Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019; Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ đề nghị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2018 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 18 đồng chí. Chủ tịch Hội đồng Trường là GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Trương Ngọc Nam giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường.

  Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Hội đồng Trường có nhiệm vụ quyết định các vấn đề mang tính chiến lược về định hướng phát triển, về tổ chức - nhân sự, tài chính, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục và định hướng chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong chiến lược phát triển của Học viện, xác định Học viện là "trường Đảng, trường đại học trọng điểm" trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân. Học viện có sứ mệnh "nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác". Học viện phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học thuật trong khu vực và trên thế giới với 5 giá trị cốt lõi: Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Chất lượng và Cống hiến. 

  Ngày 27/9/2021, hội nghị Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức dưới sự chủ trì của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng. Hội nghị đã tiến hành giới thiệu nhân sự và bầu Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018-2023 thay đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Trường đương nhiệm. Đồng chí PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện đã được Hội đồng Trường bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023.

  Ngày 23/11/2021, Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams. Hội nghị đã bầu ra 19 thành viên, trong đó có 4 thành viên đương nhiên, 9 thành viên bên trong Học viện và 6 thành viên bên ngoài Học viện. Cũng trong ngày 23/11/2021, Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

  Các thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

  (Nguồn: Ảnh tư liệu Nhà trường)

  Ngày 04/01/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026.

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026 cho PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ

  (Nguồn: Ảnh tư liệu Nhà trường)

  PGS,TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS,TS Trần Thanh Giang - Phó Giám đốc Học viện - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

  (Nguồn: Ảnh tư liệu Nhà trường)

  2. Thành tựu

  Với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám đốc và các tổ chức trong Học viện, mọi hoạt động Nhà trường đều được thực hiện thông suốt. Hội đồng Trường đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả những giải pháp thích ứng linh hoạt các hoạt động của Nhà trường trong điều kiện đại dịch Covid-19, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác; đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường, đồng thời các hoạt động khác đều triển khai theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng Trường với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các tổ chức chính trị-xã hội trong nhà trường diễn ra thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả, nên mọi hoạt động của nhà trường diễn ra thông suốt và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường được giao.   

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

  (Nguồn: Ảnh tư liệu Nhà trường)

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường Đảng, đồng thời là trường đại học trọng điểm có uy tín trong hệ thống các trường đại học của hệ thống giáo dục quốc dân. Các hoạt động của Nhà trường vừa theo qui định, quy chế của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời tuân theo những quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Trong thời gian tới, Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường trong suốt 60 năm qua; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường và của Học viện.              

  3. Danh sách Hội đồng trường

  1. Đồng chí Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch Hội đồng trường;

  2. Đồng chí Trần Thanh Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phó Chủ tịch Hội đồng trường;

  3. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Thành viên;     

  4. Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Thành viên;        

  5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam: Thành viên;  

  6. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội: Thành viên;     

  7. Đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Khí Việt Nam PV GAS: Thành viên;   

  8. Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;         

  9. Đồng chí Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Thành viên;      

  10. Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;     

  11. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Chính trị học, Chủ tịch Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;      

  12. Đồng chí Hà Huy Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,  Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;       

  13. Đồng chí Vũ Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn Phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng Văn phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;  

  14. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên, Thư ký Hội đồng trường;  

  15. Đồng chí Vũ Ngọc Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;  

  16. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;  

  17. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;  

  18. Đồng chí Trần Thị Hương, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên;  

  19. Sinh viên Nguyễn Thị Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện, sinh viên Lớp Truyền thông đại chúng K39, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thành viên.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949