BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

  23/09/2014 14:04 PM


  1. Thông tin đơn vị:
  • Địa chỉ đơn vị: Ban Hợp tác quốc tế, Tầng 1, Toà nhà Hành chính A1, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Số điện thoại: 0981553388
  • Email: hoptacquocte@ajc.edu.vn
  1. Lịch sử hình thành và phát triển:

  Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban có nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhằm khẳng định và nâng cao vị thế của Học viện trên trường quốc tế.

  Từ 25/6/2013 trở về trước, Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Văn phòng. Đồng chí Đoàn Thanh Huyền làm Trưởng phòng. Trong giai đoạn này, Học viện đã thiết lập quan hệ rộng rãi với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan báo chí trên thế giới. Một số đối tác tiêu biểu bao gồm Viện Thông tin và Văn hoá, Báo Paraxon (Lào), Đại học Tổng hợp Viên, Báo Wiener Zeitung (Cộng hoà Áo), Đại học Monash, Đại học Công nghệ Sydney (Australia), Đại học Tổng hợp Hamburg, Viện FES (Đức), Đại học Stockholm (Thuỵ Điển)…

  Từ ngày 25/6/2013, Phòng Hợp tác quốc tế trực thuộc Văn phòng Học viện được sát nhập về Ban Quản lý khoa học nhằm đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế được Đảng uỷ, Ban Giám đốc điều động giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý khoa học phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế.

  Ngày 27/6/2014, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phòng Hợp tác quốc tế tách khỏi Ban Quản lý khoa học, chính thức trở thành một đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ ngày 10/7/2014.

  Ngày 1/11/2018, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo đó, phòng Hợp tác quốc tế được nâng cấp thành Ban Hợp tác quốc tế với một số chức năng mở rộng về đào tạo quốc tế.

  1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

  Ban Hợp tác quốc tế được chia thành 2 lĩnh vực công tác: Hợp tác quốc tế và đào tạo quốc tế. Tính đến tháng 04/2022, Ban gồm 08 cán bộ với trình độ học vấn như sau: 01 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sĩ và 3 cử nhân.

  • TS. Vũ Thanh Vân – Trưởng ban
  • TS. Phan Minh Đức - Phó trưởng ban
  1. Chức năng nhiệm vụ

  Quyết định số 4235-QĐ/HVBCTT của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 30 tháng 9 năm 2019 xác định vị trí và chức năng của Ban Hợp tác quốc tế như sau:

  Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Hợp tác quốc tế tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng, triển khai chiến lược phát triển hợp tác quốc tế và quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Học viện theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Học viện Chính trị quốc gia Hồ  Chí Minh và Quy chế của Học viện. Ban Hợp tác quốc tế là đầu mối xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và bồi dưỡng quốc tế.

  Các nhiệm vụ cụ thể của Ban Hợp tác quốc tế bao gồm:

  1. Nghiên cứu và xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực
  2. Xây dựng quy chế, quy định và các văn bản quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
  3. Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra và đoàn vào hàng năm, các chương trình trao đổi giảng viên và trao đổi sinh viên
  4. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án hợp tác với đối tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực
  5. Hướng dẫn, quản lý và giám sát việc thực hiện các hoạt động hợp tác có yếu tố quốc tế của các đơn vị trong Học viện
  6. Quản lý, hướng dẫn việc ký kết các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế nhân danh Học viện
  7. Quản lý, hướng dẫn việc cấp danh hiệu và các hình thức ghi nhận khác cho các chuyên gia quốc tế
  8. Xây dựng, quản lý các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng quốc tế; đầu mối trao đổi với các đối tác liên kết quốc tế; quản lý đào tạo và bảo đảm chất lượng các chương trình liên kết quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc chuyển giao phương thức quản lý, xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập; tổ chức kiểm tra đánh giá và triển khai các quy trình đào tạo khác
  9. Tổ chức truyền thông và tuyển sinh cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế từ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tư vấn tuyển sinh, tổ chức xét tuyển đến tiếp nhận thí sinh trúng tuyển
  10. Quản lý sinh viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế về hồ sơ, bảng điểm, thủ tục đào tạo, khai giảng, bế giảng và tốt nghiệp
  11. Tổ chức truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Học viện với các đối tác quốc tế
  12. Hướng dẫn thủ tục, phối hợp với các đơn vị trong Học viện trong việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế
  13. Quản lý lưu học sinh quốc tế tại Học viện theo Quy chế Quản lý lưu học sinh quốc tế của Học viện
  14. Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại
  15. Thẩm định các tài liệu, văn bản bằng tiếng nước ngoài trong công tác đối ngoại chính thức của Học viện với các đối tác quốc tế
  16. Tổng hợp, báo cáo công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo và bồi dưỡng quốc tế
  17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc
  1. Thành tích khen thưởng:
  • Năm 2015: Học viện Báo chí & Tuyên truyền tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  • Năm 2016: Học viện Báo chí & Tuyên truyền tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  • Năm 2017: Học viện Báo chí & Tuyên truyền tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  • Năm 2017: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
  • Năm 2018: Học viện Báo chí & Tuyên truyền tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  • Năm 2018: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua cấp bộ
  • Năm 2019: Học viện Báo chí & Tuyên truyền tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  • Năm 2019: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp 2017 – 2018
  • Năm 2020: Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
  • Năm 2021: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp 2019 – 2020 và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949