Trung tâm Thông tin khoa học

  26/11/2013 16:09 PM


  1. Thông tin đơn vị

  - Địa chỉ đơn vị: Nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  - Số điện thoại: 0243.8340041

  - Email: ttthongtinkhoahoc@ajc.edu.vn

  2. Lịch sử hình thành và phát triển

  Trung tâm Thông tin khoa học có lịch sử 60 năm, tiền thân là tổ Thư viện thuộc phòng Giáo vụ trường Tuyên Giáo Trung ương được thành lập năm 1962 (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Tháng 1 năm 1973, tổ Thư viện được tách riêng thành Phòng Tư liệu - Thư viện trực thuộc Ban Giám đốc, cơ sở những ngày đầu rất khó khăn, nơi làm việc và kho tàng chưa có, với vài trăm cuốn sách và 2 cán bộ làm công tác chuyên môn. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thư viện phải sơ tán ở nhiều địa điểm.

  Theo Quyết định số 782/QĐ-HVCTQG, ngày 04 tháng 5 năm 2006, Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Ngày 27 tháng 6 năm 2014, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin khoa học từ ngày 10/7/2014.

  Từ năm 2006, Trung tâm bước đầu ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn. Năm 2014, Trung tâm đã ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace trong xây dựng Thư viện số (http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/). Năm 2017, Trung tâm đã ứng dụng phần mềm quản lý thư viện hiện đại KIPOS trong quản lý nguồn tài liệu truyền thống (http://thuvienajc.hcma.vn/). Toàn bộ quy trình quản lý tài liệu từ bổ sung đến xử lý, quản lý bạn đọc, phục vụ mượn trả, kiểm kê, báo cáo… đã được thực hiện trên máy tính và mạng internet.

  Hiện nay, công tác phục vụ của Trung tâm đã chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức kho mở với 04 phòng đọc và 02 kho mượn. Bên cạnh đó, trang Thư viện số và Thư viện điện tử thường xuyên được bạn đọc truy cập với số lượng ngày càng nhiều.

  Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí để phát triển nguồn học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu trong thời kỳ mới. Nâng cấp phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp, phát triển dịch vụ cung cấp thông tin khoa học, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc theo hướng hiện đại. Xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện và hiệu quả.

  3. Cơ cấu tổ chức:  

  Trung tâm có 11 cán bộ, trong đó: 01 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ và 05 cử nhân. Ban lãnh đạo Trung tâm:

  - Giám đốc:         TS Nguyễn Thanh Thảo

  - Phó Giám đốc:

                             ThS Lê Thị Phương Hảo

                             ThS Vũ Thị Hồng Luyến

  Trung tâm có 02 bộ phận chuyên môn:

  - Bộ phận Bổ sung, nghiệp vụ

  - Bộ phận Phục vụ bạn đọc và Thông tin khoa học

  4. Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng: Tham mưu, giúp Ban Giám đốc quản lý và triển khai các hoạt động thông tin khoa học - thư viện nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động khác của Học viện.

  Nhiệm vụ:

  - Chủ trì xây dựng, trình Ban Giám đốc chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch hoạt động thông tin khoa học - thư viện của Học viện.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu trong nước và ngoài nước phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện; lập kế hoạch bổ sung các loại tài liệu theo yêu cầu của Học viện.

  - Thu nhận, lưu trữ tài liệu (kể cả các sản phẩm thông tin điện tử) do Học viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của người học tại Học viện; các chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu khác; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng.

  -  Mở rộng quan hệ trao đổi, liên kết, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin với các đối tác trong nước và ngoài nước, nhất là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và thanh lý tài liệu theo quy định hiện hành; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin; xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ người đọc.

  - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi, hiệu quả tài liệu và các sản phẩm thông tin khoa học thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; triển khai và phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin.

  - Tổ chức giới thiệu, quảng bá các tài liệu mới; tổ chức in ấn, phát hành, đưa vào khai thác sử dụng các tài liệu khi được sự đồng ý của tác giả.

  - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác thông tin khoa học - thư viện.

  - Quản lý, vận hành trang thiết bị, sử dụng các phần mềm trong hoạt động thông tin khoa học - thư viện.

  - Vận hành, quản lý kết quả kiểm tra phần mềm chống sao chép đối với các công trình khoa học, luận văn, luận án ... theo quy định của Giám đốc.

  - Quản lý công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo thẩm quyền được phân cấp; quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  5. Thành tích khen thưởng

  NĂM

  DANH HIỆU

  2016

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2017

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2018

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2019

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2020

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2021

  Tập thể Lao động tiên tiến

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1
  • Tháng hiện tại: 66
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949