Trung tâm Thông tin khoa học

  26/11/2013 04:09 PM


  Số điện thoại : 0438340041

  Giám đốc trung tâm Thư viện : 04 38342954 

  1/ Quá trình hình thành và phát triển.

  Học viện Báo chí và Tuyên Truyền được thành lập từ năm 1962 trên cơ sở hợp nhất 3 trường:Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu I, trường Tuyên huấn Trung Ương và trường Đại học Nhân Dân,thư viện trực thuộc phòng giáo vụ.Cơ sở vật chất ban đầu nghèo nàn chỉ có vài trăm cuốn sách và hai cán bộ chuyên môn thư viện, nơi làm việc rất chật chội. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thư viện phải sơ tán nhiều nơi và nhiều lần. Tài liệu chủ yếu phát về các lớp cho học viên đọc, nghiên cứu và tự bảo quản trong quá trình học ở trường.

  - Từ tháng 11/ 1973, thư  viện tách riêng khỏi phòng giáo vụ thành phòng tư liệu – thư viện trực thuộc Ban giám hiệu.

  - Năm 1983 trường Tuyên huấn Trung Ương sát nhập với trường Nguyễn Ái Quốc 5 ( tiền thân là trường Đại học Chính trị Bộ giáo dục ). Số đầu sách của Thư viện tăng lên đáng kể: kho phòng đọc và phòng mượn trên 10.000 tên sách với số lượng 80.000 cuốn sách, kho giáo trình gần 15.000 cuốn, kho sách ngoại văn ( tiếng Nga là chính và tiếng Anh ): 3000 cuốn sách.

  Số cán bộ thư viện là 19 người ( trong đó có 04 cán bộ có trình độ đại học thư viện, 10 cán bộ đại học chuyên ngành khác và 05 cán bộ trung cấp).

  - Năm 1987, Thư viện tách ra khỏi phòng tư liệu thư viện và trở thành phòng thư viện hoạt động độc lập.

  - Do yêu cầu chung của công tác đào tạo cán bộ Đảng phù hợp với yêu cầu thực tế ngày 20/11/1990 chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định 406- HĐBT công nhận Trường Đại học Tuyên giáo là trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân và trường trực thuộc Ban bí thư.

  - Ngày 10/3/1993, theo quyết định  số 61/QĐ/TW của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung Ương Đảng về việc sắp xếp lại các trường Đảng Trung Ương trở thành trường Đại học trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tên gọi Phân viện Báo chí và Tuyên truyền .Thư viện trường là một ngôi nhà hai tầng và một dãy nhà cấp 4 để sách có đầy đủ các phòng làm việc.

  - Năm 2004, Thư viện được xây dựng khang trang đẹp đẽ: thiết kế 3 tầng với diện tích 3419m2, trong đó có 2 phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 150 người, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo khoa học, phòng Internet…và 4 kho để sách, các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại.

  - Ngày 1/6/2006, thư viện Học viện có quyết định trở thành Trung tâm Thông tin –tư liệu –thư viện .Hiện nay trung tâm có >20.0000 cuốn sách,1014  khóa luận cử nhân,656 luận văn thạc sỹ,21 luận án tiến sĩ ,585 đề tài khoa học và165 các loại báo ,tạp chí ….

  Cùng với sự phát triển của Học viện hơn 50 năm qua, Trung tâm Thông tin khoa học đã có những đóng góp quan trọng  vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  2) Chức năng, nhiệm vụ

  * Chức năng: thông tin, văn hóa, giáo dục

  * Nhiệm vụ:

  - Tham mưu, lập kế hoạch cho Ban Giám đốc về công tác thông tin tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Học viện.

  - Trung tâm Thông tin khoa học: là nơi thu thập, xử lý, bảo quản và cung cấp thông tin ( sách, báo, tạp chí, luận án, luận văn, đề tài khoa học…), các tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo 28 chuyên ngành đại học, 13 chuyên ngành thạc sỹ và 2 chuyên ngành tiến sỹ.

  - Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm phục vụ và phổ biến thông tin.

  - Triển khai và phát triển các loại hình sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin.

  - Phát triển quan hệ hợp tác về hoạt động nghiệp vụ với Thư viện Quốc gia, cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Liên hiệp Thư viện các trường Đại học, Trung tâm Thông tin khoa học của các Học viện trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tương lai đẩy mạnh quan hệ hợp tác với thư viện các nước để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ…

  3) Cơ cấu tổ chức

  - Tổng số có 11cán bộ

  + Trình độ Thạc sỹ: 7 cán bộ ( trong đó có 4 thạc sỹ chuyên ngành thông tin thư viện, 1 thạc sỹ triết học, 1 thạc sỹ văn hóa, và 1 thạc sỹ báo chí)

  + Trình độ cử nhân: 4 cán bộ ( chuyên ngành thông tin thư viện, triết học, văn hóa).

  -Lãnh đạo Trung tâm:

  + Giám đốc Trung tâm: TS Nguyễn Thanh Thảo.

  + Phó Giám đốc Trung tâm: Th.S Vũ Thị Hồng Luyến.

  - Bộ phận bổ sung và xử lý kỹ thuật: 4 cán bộ.

  - Bộ phận phục vụ: 4 cán bộ.

  + Phòng đọc tự chọn và cho mượn giáo trình: 1 cán bộ.

  + Phòng mượn tổng hợp: 2 cán bộ.

  + Phòng đọc tổng hợp: 1 cán bộ.

  4/Thành tich của đơn vị :

  - Đơn vị liên tục đạt lao động giỏi và lao động tiên tiến

  - Có năm lãnh đạo phòng thư viện đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:78
  • Hôm nay: 2131
  • Tháng hiện tại: 36594
  • Tổng lượt truy cập: 206834
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949