Trung tâm Thông tin khoa học

  26/11/2013 16:09 PM


  1. Thông tin đơn vị: Trung tâm Thông tin khoa học

  - Địa chỉ đơn vị: Nhà A2 - Trung tâm Thông tin khoa học

  - Số điện thoại: 02438340041

  - Email: thuvienhvbctt@gmail.com; ttthongtinkhoahoc@ajc.edu.vn

  2. Lịch sử hình thành và phát triển

  Trung tâm Thông tin khoa học (Thư viện) được hình thành năm 1962 cùng sự ra đời và phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cơ sở vật chất ban đầu nghèo nàn chỉ có vài trăm cuốn sách và hai cán bộ thư viện. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thư viện phải sơ tán nhiều nơi và nhiều lần, do đó tài liệu chủ yếu phát về các lớp cho học viên đọc, nghiên cứu và tự bảo quản trong quá trình học tập.

  - Từ tháng 11/1973, thư viện tách khỏi Phòng Giáo vụ trở thành Phòng Tư liệu - Thư viện hoạt động độc lập, trực thuộc Ban Giám hiệu.

  - Năm 1983 trường Tuyên huấn Trung Ương sáp nhập với trường Nguyễn Ái Quốc 5 nên số lượng sách của Thư viện tăng lên đáng kể với 85.000 bản tiếng Việt và 3000 bản sách ngoại văn (chủ yếu là tiếng Nga).Số cán bộ thư viện là 19 người (trong đó có 04 cán bộ có trình độ đại học thư viện, 10 cán bộ đại học chuyên ngành khác và 05 cán bộ trung cấp).

  - Năm 1987, Thư viện tách khỏi Phòng Tư liệu - Thư viện và trở thành Phòng Thư viện hoạt động độc lập.Vị trí làm việc của Thư viện được bố trí tại dãy nhà hai tầng với đầy đủ các phòng chức năng, bộ phận phục vụ và kho sách.

  - Năm 2004, Thư viện được xây dựng khang trang: thiết kế 3 tầng với diện tích 3419m2, trong đó có 2 phòng đọc diện tích 100m2 với 150 chỗ ngồi, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo khoa học, phòng Internet…và 4 kho sách, các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại.

  - Tháng 6 năm 2006, Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Tháng 7 năm 2014,để thống nhất tên gọi trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin - Tư liệu- Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin khoa học, có 02 phòng trực thuộc: Phòng Tư liệu-Thư viện, Phòng Khai thác và phổ biến thông tin; trong đó có các bộ phận: Bộ phận bổ sung, nghiệp vụ; Bộ phận phục vụ gồm có: phòng đọc Mở, phòng đọc Báo, Tạp chí, phòng mượn tổng hợp, phòng mượn sách kinh điển và giáo trình, phòng giới thiệu sách.

  * Công tác chuyên môn nghiệp vụ

  - Vốn tài liệu

  +Tài liệu truyền thống: 17.002 đầu sách với 85.278 bản (sách tiếng Việt và sách tiếng nước ngoài); 53 luận án tiến sĩ, 4.663 luận văn thạc sĩ, 2.704 khóa luận tốt nghiệp, 1.355 đề tài khoa học, 180 loại báo, tạp chí và 46 số ấn phẩm thông tin chuyên đề. Nguồn tài liệu truyền thống được quản lý và tra cứu trên Thư viện điện tử. Địa chỉ truy cập: http://thuvienajc.hcma.vn.

  +Tài liệu số:4.319 đầu tài liệu cập nhật trên trang Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Địa chỉ truy cập: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

  - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

  Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được triển khai từ năm 2005 (ứng dụng phần mềm CDS/ISIS) nhưng  thực sự có hiệu quả từ năm 2013 với việc xây dựng trang web Thư viện số trên phần mềm Dspace đã đáp ứng tốt nhu cầu khai thác tài liệu của bạn đọc từ xa. Năm 2017, toàn bộ tài liệu của Trung tâm đã được cập nhật trên phần mềm quản lý thư viện hiện đại Kipos. Tất cả các hoạt động nghiệp vụ đều được tiến hành trên máy vi tính, đã thực sự phát huy hiệu quả, tiết kiệm thời gian công sức cho cán bộ thư viện, tạo điều kiện thuận lợi giúp bạn đọc tra tìm tài liệu nhanh chóng, chính xác.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Tổng số cán bộ hiện nay của Trung tâm gồm 12 viên chức làm công tác chuyên môn, trong đó có: 01 tiến sỹ, 05 Thạc sỹ, 06cử nhân (có 05 cán bộ tốt nghiệp chuyên ngành Thư viện, còn lại là tốt nghiệp các chuyên ngành khác).

  -Lãnh đạo Trung tâm:

  + Giám đốc Trung tâm: TS Nguyễn Thanh Thảo.

  + Phó Giám đốc Trung tâm: ThS Vũ Thị Hồng Luyến.

  + Phó Giám đốc Trung tâm: ThS Lê Thị Phương Hảo.

  - Sơ đồ Trung tâm

   

  4. Chức năng và nhiệm vụ

  * Chức năng

  Trung tâm Thông tin khoa học có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Học viện thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu in, sao chụp, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

  * Nhiệm vụ

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Học viện;

  - Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  của Học viện; thu nhận các tài liệu do Học viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Học viện, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

  - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

  - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

  - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

  - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

  - Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Giám đốc Học viện; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Học viện;

  - Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm, hàng quý, hàng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám đốc và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:189
  • Hôm nay: 2638
  • Tháng hiện tại: 4771
  • Tổng lượt truy cập: 1621904
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949