Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

  26/11/2013 16:03 PM


   Số điện thoại: 0437546963   số máy lẻ : 106

  Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên : 110 

  1- Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên​ được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2001.

  2- Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

  a. Chức năng

  - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quản lý sinh viên và thực hiện chế độ chính sách với sinh viên.

  - Tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện sinh viên.

  - Thực hiện các chế độ chính sách của sinh viên theo quy định hiện hành.

  b. Nhiệm vụ

  Thứ nhất, nhiệm vụ giáo dục tư tưởng cho sinh viên:

  - Xây dựng, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt chương trình, kế hoạch giáo dục tư tưởng cho sinh viên;

  - Nắm tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên trong Học viện;

  - Tổ chức giáo dục tư tưởng, truyền thống của đất nước, Học viện nhân dịp ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc và Học viện;

  - Theo dõi và nhận xét quá trình rèn luyện của sinh viên trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

  Thứ hai, nhiệm vụ quản lý sinh viên:

  - Quản lý sổ ghi đầu bài của các lớp;

  - Quản lý sĩ số sinh viên, tổng hợp tình hình học tập sinh viên và sĩ số các lớp hàng tháng, quý, học kỳ và năm học;

  - Theo dõi, giám sát, kiểm tra sinh viên thực hiện văn hóa học đường, đeo thẻ sinh viên;

  - Theo dõi sinh viên thực hiện quy chế rèn luyện;

  - Theo dõi quá trình phấn đấu, rèn luyện sinh viên trong Học viện.

  Thứ ba, nhiệm vụ tổ chức phong trào sinh viên.

  - Tổ chức phòng trào thi đua của sinh viên;

  - Tổ chức phong trào thực hiện văn hóa học đường, quy chế học tập, rèn luyện của sinh viên.

  - Tổ chức phong trào thể dục thể thao sinh viên;

  - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hôi trại, câu lạc bộ sinh viên;

  - Phối hợp với các Khoa tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên;

  - Tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện, thể dục thể thao của Bộ, ngành, địa phương tổ chức.

  Thứ tư,  nhiệm vụ thực hiện chế độ, chính sách của sinh viên.

  - Làm thẻ sinh viên;

  - Chứng nhận sinh viên được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên, chính sách xã hội;

  - Làm thủ tục sinh viên nhận chế độ theo Chỉ thị 38 của Chính phủ;

  - Thực hiện việc xét học bổng cho sinh viên;

  - Theo dõi, giám sát quỹ tài trợ sinh viên vượt khó học giỏi, tài năng, em có hoàn cảnh khó khăn.

  Thứ năm, tham gia thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên trong Học viện.

  Thứ sáu, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh viên thực hiện quy chế rèn luyện, hoạt động phong trào.

  Thứ bảy, tham gia xây dựng qui chế rèn luyện, ký túc xá, ngoại trú của sinh viên.

  Thứ tám, phục vụ duy trì, bảo quản, giáo dục truyền thống qua nhà truyền thống của Học viện.

  Thứ chín, thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Ban Giám đốc giao cho.

  3- Cơ cấu tổ chức đội ngũ của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

  - Tổ chức bộ máy:

  +Trưởng phòng: TS Nguyễn Thị Thu Hường

  + Phó trưởng phòng: ThS Nguyễn Mạnh Cường

  + Có 4 tổ công tác:

            Tổ thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên.

            Tổ chức quản lý sinh viên.

            Tổ tổ chức phong trào sinh viên.

            Tổ thực hiện chế độ chính sách sinh viên.

  - Đội ngũ:

  Trình độ:

  60% trình độ thạc sỹ

  20% cán bộ tham gia giảng dạy

  40% đang học cao học

  Đảng viên:

  83% là đảng viên Đảng CSVN

  17% là đoàn viên TNCSHCM

  Độ tuổi:

  50 - 60 tuổi: 33,3%

  30 - 40 tuổi: 50%

  Dưới 30 tuổi: 17,6%     

  4- Thành tích của đơn vị:

  - Các năm từ 2005 đến nay đơn vị đều đạt đơn vị Lao động tiên tiến.

  - Năm 2011 có đồng chí Nguyễn Văn Luật nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Năm 2012 có đồng chí Nguyễn Văn Minh được nhận bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

  - Chi bộ năm học 2011 - 2012; năm 2012 - 2013 được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh.

  - Từ năm 2010 - 2012 có 4 đồng chí thi đỗ và theo học cao học; có 3 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949