Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông

  26/11/2013 15:49 PM


  Số điện thoại : 04 3 754 6963            số máy lẻ 414

   Phó Tổng biên tập : 401

  1. Quá trình hình thành và phát triển

   Ngày 26/8/1993, Bộ Văn hóa thông tin đã ký công văn số 2554/BC cho phép HV BC&TT ra tờ thông tin lấy tên là “Báo chí và Tuyên truyền – Thông tin lý luận và nghiệp vụ”. Đây là tờ thông tin ra hàng quý mang tính chất nội bộ có nội dung “thông báo và trao đổi thông tin về các lĩnh vực thuộc các chuyên ngành đào tạo của Học viện, công bố tóm tắt những kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực trên, góp phần cung cấp và truyền bá những nội dung tuyên truyền giáo dục của Đảng và Nhà nước, trao đổi nội dung và kinh nghiệm nghiệp vụ trong ngành.

  Tờ thông tin Báo chí và Tuyên truyền đã ra được 3 số vào cuối năm 1993 và đầu năm 1994. Đây là thời kỳ đầu mang tính chất thử nghiệm để tạo ra những sản phẩm xuất bản về sau. Từ đây, Học viện đã hình thành cấu trúc các chuyên mục và măng séc tờ tạp chí, xây dựng quy trình, quy chế làm việc của Ban biên tập, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên và những cơ sở vật chất ban đầu cho tạp chí. Những số đầu tiên tuy nội dung còn nghèo, hình thức trình bày và in còn chưa đẹp, song đã mang đến khí thế mới trong hoạt động nghiên cứu, học tập của Học viện. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị đã được chọn lọc và công bố. công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường, các tấm gương sáng trong giảng dạy và học tập đã được phản ánh trên tờ thông tin.

  Đến tháng 9 năm 1994, khi hội đủ những điều kiện cần thiết, Nhà trường được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp giấy phép cho xuất bản, chuyển tờ thông tin “Báo chí và Tuyên truyền” thành tờ tạp chí chính thức của Học viện có tên Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền. Số đầu tiên ra mắt bạn đọc cuối năm 1994, định kỳ 2 tháng/1số với 48 trang in, phát hành 1.200 bản/kỳ. PGS, TS. Tô Huy Rứa là Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí. Năm 2007, Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền được đổi tên thành Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông và Tạp chí xuất bản 1 tháng/1 kỳ.

  Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí LLCT&TT đã được 19 năm chính thức hòa nhập vào mạng lưới báo chí của cả nước, có uy tín trong và ngoài Học viện.

  2. Chức năng, nhiệm vụ

  2.1. Chức năng

  2.1.1    Tạp chí LLCT&TT do HV BC&TT, HV CT-HC QGHCM thành lập, trực thuộc Ban giám đốc, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc HV BC&TT.

  2.1.2    Tạp chí LLCT&TT có chức năng là công cụ truyền bá, trao đổi thông tin, kiến thức, nghiệp vụ về lý luận chính trị và truyền thông.

  2.1.3    Tạp chí LLCT&TT có chức năng là công cụ giáo dục, định hướng cho đối tượng bạn đọc.

  2.1.4    Tạp chí LLCT&TT góp phần bảo vệ, truyền bá, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  2.1.5    Tạp chí LLCT&TT là nơi giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, là diễn đàn khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận… của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, các nhà lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

  2.1.6    Tạp chí LLCT&TT là nơi trao đổi thông tin nhằm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trao đổi nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền…

  2.2. Nhiệm vụ

  Tờ Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông có nhiệm vụ tổ chức, khai thác và phản ánh những kết quả nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lý luận chuyên ngành báo chí, xuất bản, tuyên truyền, và một số ngành khoa học xã hội nhân văn…; tổng kết thực tiễn, diễn đàn trao đổi phương pháp nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên ngành đào tạo tại Học viện; Giới thiệu những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực lý luận chính trị và truyền thông của cán bộ giảng viên và các tác giả trong và ngoài Học viện.

  Tờ Tạp chí phải đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đã được ghi trong giấy phép hoạt động, nội dung phong phú, đa dạng, hình thức đẹp, thể hiện rõ phong cách đặc trưng của tờ Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông và trang thông tin điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; phấn đấu tăng số lượng phát hành; không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, thu hút cộng tác viên và bạn đọc.

  Thực hiện đúng luật Báo chí, các quy định về chế độ xuất bản, phát hành; các quy định về chế độ quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Bưu chính, Viễn thông; các quy định về chế độ cập nhật thông tin, nhuận bút, thanh quyết toán, thu chi tài chính.

  Trong khả năng và điều kiện cho phép, Tạp chí được nhận và giới thiệu thông tin, quảng cáo phù hợp với quy định chung và đúng pháp luật của Nhà nước, không ảnh hưởng tới tôn chỉ, mục đích của tạp chí.

  Chú trọng hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo đủ trình độ và khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Tạp chí. Tăng cường cơ sở vật chất của Tạp chí theo hướng hiện đại hóa các khâu thiết yếu như: Hệ thống thu nhuận và lưu trữ bản thảo, tin, bài, tư liệu, phim ảnh hiện đại; hệ thống công cụ lưu trữ, tra cứu nhanh, đầy đủ, tiện lợi. Máy ảnh, máy ghi âm, camera, máy vi tính, máy in, photocopy, mạng internet… phục vụ hiệu quả cho viết tin, bài, khai thác tư liệu, biên tập, trình duyệt, đăng tải, chế bản.

  3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

  3.1. Hội đồng biên tập

  Chủ tịch:  PGS,TS. Trương Ngọc Nam

  Phó Chủ tịch:  PGS,TS. Phạm Huy Kỳ

  Ủy viên:  PGS,TS. Tô Huy Rứa

  TS. Đinh Thế Huynh

  GS,TS. Tạ Ngọc Tấn

  GS,TS. Lê Hữu Nghĩa

  PGS,TS. Phạm Văn Đức

  PGS,TS. Lưu Văn An

  PGS,TS. Nguyễn Vũ Tiến

  PGS,TS. Hoàng Anh

  PGS,TS. Hoàng Đình Cúc

  PGS,TS. Lương Khắc Hiếu

  GS,TS. Dương Xuân Ngọc

  PGS,TS. Trần Văn Hải

  PGS,TS. Nguyễn Văn Dững

  TS. Trần Xuân Học

  - Hội đồng biên tập do Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập, có chức năng tư vấn cho Ban biên tập.

  - Hội đồng biên tập có nhiệm vụ tư vấn và thẩm định các vấn đề về chuyên môn, học thuật và kết luận về nội dung khoa học quan điểm, lập trường tư tưởng đảm bảo các bài viết phù hợp với tôn chỉ, mục đích và yêu cầu chuyên môn của tạp chí theo đề nghị của Tổng biên tập.

  - Mỗi quý Hội đồng biên tập họp một lần để trao đổi, đề  xuất và giải quyết những vấ đề liên quan đến nội dung tờ Tạp chí.

  3.2. Cán bộ, Lãnh đạo tạp chí

  Tổng biên tập:         PGS,TS. Phạm Huy Kỳ

  Phó Tổng biên tập: PGS, TS Trương Thị Kiên

                                  PGS,TS. Phạm Minh Sơn

    4. Khen thưởng

  - Ngày 20/9/2004, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen: Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 10 năm xây dựng và trưởng thành.

  - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  và Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Giấy khen Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền đạt giải C trang bìa 1 Báo Tết tại Hội báo xuân toàn quốc năm Ất Dậu 2006

  - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng Giấy khen: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền Thông đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2006-2007.

  - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng Giấy khen: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền Thông đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2009-2010; 2010-2011

  - Tháng 6/ 2012 đã tổ chức thành công Hội thảo: “Định hướng phát triển Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền Thông”

  - Thực hiện Đề tài khoa học cơ sở trọng điểm “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”

  - Tháng 6/2013 tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương thức hoạt động Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”

   

   

   

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 2337
  • Tháng hiện tại: 25934
  • Tổng lượt truy cập: 1136864
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949