Ban Thanh tra

  26/11/2013 15:43 PM


  1. Thông tin đơn vị

  - Địa chỉ đơn vị: Tầng 10, Nhà A1- Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

  - Điện thoại:  04.37.546.963 (Số máy lẻ: 803, 830)

  - Email: phongthanhtra@ajc.edu.vn

  - Trưởng Ban: TS Nguyễn Thị Hải Yến, email: nguyenthihaiyen@ajc.edu.vn

  - Phó Ban: ThS Nguyễn Mạnh Cường, email: nguyenmanhcuong@ajc.edu.vn

  2. Lịch sử hình thành và phát triển

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thành lập phòng Thanh tra theo Quyết định số 304 QĐ-HVBC-TT ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo đúng quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  Theo Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG HCM ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phòng Thanh tra đổi tên thành ban Thanh tra.

  Ban Thanh tra Học viện là tổ chức thanh tra trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra cấp trên có liên quan đến giáo dục - đào tạo như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Hiện nay, ban Thanh tra Học viện có 05 cán bộ làm công tác thanh tra, gồm: 01 Trưởng ban; 01 Phó trưởng ban, 03 chuyên viên.

  Trình độ tiến sĩ: 01 đồng chí (20%), thạc sỹ: 04 đồng chí (80%).

  Cán bộ ban Thanh tra Thanh tra đều tham gia bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác thanh tra do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

  4. Chức năng, nhiệm vụ

  Ban Thanh tra Học viện Báo chí và Tuyên truyền có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của Học viện đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

  *Nhiệm vụ được giao

  a. Thanh tra giáo dục – đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học

  - Tham mưu giúp Giám đốc Học viện, tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra giáo dục - đào tạo,  hoạt động khoa học của Học viện góp phần đề ra những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ và hoạt động khoa học của Học viện.

  - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của Học viện về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và hoạt động khoa học của các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Học viện, giúp Giám đốc Học viện nắm sát tình hình, đề ra những biện pháp chỉ đạo nhằm phát huy, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

  b.Thanh tra kinh tế - xã hội

  - Tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra kinh tế - xã hội, góp phần đề ra những biện pháp thiết thực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Học viện.

  - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của Học viện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trong các đơn vị, cá nhân thuộc quản lý của Học viện.

  c. Tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, tham mưu giúp Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị với Giám đốc Học viện về xử lý đơn thư thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, kinh tế xã hội và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

  d. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật phòng, chống tham nhũng của đơn vị, tổ chức, cá nhân  thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

  Phối hợp và quan hệ chặt chẽ với Uỷ ban kiểm tra của Đảng uỷ, Ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra Công đoàn và các đơn vị chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của Giám đốc Học viện.

  e.Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  5. Thành tích khen thưởng

  5.1. Danh hiệu thi đua

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  2014

  Tập thể lao động tiên tiến

  QĐ số 2863/QĐ-HVBC&TT ngày 20/8/2014

  2015

  Tập thể lao động tiên tiến

  QĐ số 2206/QĐ-HVBC&TT ngày 03/8/2015

  2016

  Tập thể lao động tiên tiến

  QĐ số 2202/QĐ-HVBC&TT ngày 04/7/2016

  2017

  Tập thể lao động xuất sắc

  QĐ số 197/QĐ-HVCTQG ngày 9/01/2018

  2018

  Tập thể lao động xuất sắc

  QĐ số 93 QĐ-HVCTQG ngày 10/01/2019

   

  5.2. Hình thức khen thưởng

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  2017

  Cờ thi đua của Học viện CTQG Hồ Chí Minh

  QĐ số 197/QĐ-HVCTQG ngày 9/01/2018

  2018

  Giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua “Nề nếp làm việc, văn minh, văn hóa công sở năm 2018” của Giám đốc Học viện báo chí và Tuyên truyền

  QĐ số 5284/QĐ-HVBC&TT ngày 19/11/2018

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:39
  • Hôm nay: 2251
  • Tháng hiện tại: 25848
  • Tổng lượt truy cập: 1136778
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949