Phòng Kế hoạch - Tài vụ

  26/11/2013 15:39 PM


   Số điện thoại : 04 37546963       Số máy lẻ: 109

  Trưởng phòng tài vụ:108

  Phó phòng tài vụ và thủ quỹ : 107 

  I. Giới thiệu chung

   Phòng Kế hoạch - Tài vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là phòng chức năng trong hệ thống cơ cấu tổ chức của trường, Phòng có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc quản lý tài chính chung của toàn trường.

  Phòng Kế hoạch - Tài vụ hiện nay được hình thành và phát triển trên cơ sở bộ phận Tài vụ của 5 Trường trước đây:

  1. Trường Đại học Nhân dân;

  2. Trường Nguyễn Ái Quốc 5;

  3.Trường Tuyên huấn Trung ương;

  4.Trường Chính trị - Bộ Đại học;

  5.Trường Chính trị - Bộ Giáo dục.

  Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Kế hoạch - Tài vụ đã và đang từng bước khẳng định là một trong những bộ phận hết sức quan trọng đối với các hoạt động và sự phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

  Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Học viện, thực hiện các kế hoạch thu - chi tài chính, ngân sách, việc chấp hành các chế độ, chính sách về tài chính, tài sản theo qui định của Đảng và Nhà nước.

    Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của nhà trường.

    * Chức năng, nhiệm vụ :

  Kế toán là công cụ quản lý, điều hành và là phương tiện hữu hiệu của cơ quan Nhà nước kiểm tra, kiểm soát thực hiện dự toán ngân sách.

  - Cung cấp  đầy đủ, toàn diện và chính xác số liệu để giúp Ban Giám Đốc ra các quyết định chỉ đạo, quản lý , điều hành phù hợp.

  - Tổ chức lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lý, thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được cấp trên giao cho Trường và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền.

  - Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao, nộp đầy đủ đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. Chi đúng đối tượng, đúng mục đích và tiết kiệm. Quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước trong toàn Trường theo đúng chế độ quy định.

  -  Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức công tác kiểm kê  tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành

  * Quyền hạn :

  - Phòng Kế hoạch - Tài vụ có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

  - Phòng Kế hoạch - Tài vụ vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ của mình.

  III. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ : là một phòng độc lập trực thuộc Ban Giám đốc.

  Phòng Kế hoạch - Tài vụ hiện có 10 cán bộ viên chức

  Trong đó :

  01 Trưởng phòng Phụ trách chung.

  01 Phó trưởng phòng phụ trách chuyên môn Kho bạc,ngân hàng

  08 kế toán viên phụ trách từng nhiệm vụ chuyên môn

  Toàn phòng có 05 đảng viên sinh hoạt trong 1 chi bộ cơ sở; Công đoàn bộ phận gồm 10 công đoàn viên;  2 đoàn viên đoàn TNCSHCM. Các cán bộ của phòng đều được đào tạo đúng chuyên ngành Kế toán – Tài chính, có trình độ chuyên môn từ  Đại học trở lên.

  Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Hồng Mến.

  Phó Trưởng Phòng: Hoàng Thị Tú Anh.

   IV. Thành tích hoạt động của đơn vị

  - Phòng liên tục đạt danh hiệu Tổ Lao động XHCN, đơn vị Lao động giỏi.

  - Hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý tài chính mới và tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin để giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao hiệu quả công việc và tăng độ chính xác cao trong công tác hoạch toán kế toán, Phòng Kế hoạch - Tài vụ đã tiến hành nối mạng máy vi tính nội bộ toàn phòng và cài đặt phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán. Đến nay, 100% cán bộ của phòng đã được trang bị và sử dụng máy vi tính, hơn 90% công việc của phòng được thực hiện trên mạng máy tính.

  V. Quan hệ đối ngoại

  Có mối quan hệ với các Bộ, Ban  như Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước…

  VI . Thế mạnh và các hoạt động khác

  -  Đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho nhà trường.

  -   Kết hợp với các đơn vị khác để tham mưu cho Ban Giám đốc lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà nước, nhà trường…

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:59
  • Hôm nay: 3526
  • Tháng hiện tại: 101342
  • Tổng lượt truy cập: 1135599
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949