Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá

  26/11/2013 15:03 PM


   

  Số điện thoại: 0437546963  Số máy lẻ: 404

  Trưởng phòng quản trị : 403

  Phòng Quản lý công trình 402

  Điện nước: 04 3 7547363

  1. Quá trình hình thành và phát triển

  Phòng Quản trị được thành lập ngày 16 tháng 01 năm 1962. Quá trình hoạt động và phát triển qua các giai đoạn sau: Từ năm 1962 đến năm 1993 là đơn vị trực thuộc Văn phòng Học viện; từ năm 1994 đến nay là đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám đốc.

  2. Chức năng, nhiệm vụ

  * Vị trí, chức năng

  1. Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá là đơn vị thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện).

  2. Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá tham mưu, giúp Ban Giám đốc quản lý công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý tài sản và cơ sở vật chất (đất đai, nhà làm việc, giảng đường, trang thiết bị ...) của Học viện; thực hiện thủ tục mua sắm, bảo dưỡng, thanh lý và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Học viện; Quản lý ký túc xá và các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong khuôn viên ký túc xá.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, làm việc và sinh hoạt của công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Học viện.

  2. Chủ trì quản lý, kiểm tra và phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng, sửa chữa từ các nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Học viện theo quy định.

  3. Chịu trách nhiệm mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của công chức, viên chức và người học của Học viện. Phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị trong toàn Học viện để có kế hoạch mua sắm, bảo trì, sửa chữa.

  4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và nghiệm thu các công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, cải tạo mới, bàn giao, đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

  5. Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, các trang thiết bị phục vụ cho học tập, làm việc, sinh hoạt tại Học viện.

  6. Thường trực các Hội đồng: mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của Học viện.

  7. Quản lý, kiểm tra, lập sổ theo dõi sử dụng điện, nước tại các khu làm việc, học tập, ký túc xá.

  8. Theo dõi, lưu trữ tài liệu, thực hiện chế độ báo cáo về quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, nhà, đất của Học viện.

  9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, sắp xếp, bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên trong ký túc xá đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của Học viện và học tập của sinh viên, học viên.

  10. Hướng dẫn, kiểm tra học viên, sinh viên trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá; xây dựng môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học viên khi có yêu cầu.

  11. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được Học viện giao; lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của ký túc xá.

  12. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng cháy, chữa cháy trong khuôn viên ký túc xá.

  13. Quản lý công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Phòng theo thẩm quyền được phân cấp; quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

  14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

  Lãnh đạo phòng:

  - TS. Nguyễn Thị Hồng Mến - Trưởng phòng

   - KS. Phạm Ngọc Lân - Phó Trưởng phòng

  - ThS. Lê Khánh Lộc  - Phó Trưởng phòng

  - KS. Nguyễn Chí Hiếu - Phó Trưởng phòng

  Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá có các bộ phận chuyên môn:

  - Quản trị

  - Quản lý Ký túc xá

  5. Thành tích của đơn vị

  Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua cán bộ viên chức của Phòng Quản trị đã nỗ lực hết mình, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của Nhà trường:

  - Thời kỳ mới thành lập, trường được xây dựng trên hệ thống cơ sở vật chất thấp kém, 100% là nhà làm việc, giảng đường cấp 4 với quy mô nhỏ. Đến nay, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhiều khu giảng đường cao tầng, kiên cố , các lớp học được trang bị các thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến với máy tính, máy chiếu đáp ứng cho 90% số lớp học hiện có (93 lớp); Hiện Nhà trường đầu tư nhiều phòng học tin học, phòng Lap, phòng Xuất bản, Studio cho phát thanh truyền hình đã và đang đi vào hoạt động; khu Ký túc xá gồm 04 nhà cao tầng, kiên cố giúp cho sinh viên an tâm trong học tập. Nhà Hành chính trung tâm (nhà 11 tầng) của Học viện được khánh thành vào năm 2010 là 01 khu làm việc khang trang hiện đại được đầu tư có hiệu quả, với hệ thống sân vườn hoa, cây cảnh có thẩm mỹ. Hiện nay, với nguồn vốn được phê duyệt, Nhà trường đang triển khai đầu tư xây dựng thêm 01 khu giảng đường mới, góp phần nâng số lượng phòng học hiện đại  đáp ứng cho nhu cầu đào tạo….Các hạng mục công trình khác hàng năm luôn được quan tâm sửa chữa, nâng cấp và xây mới theo quy hoạch tổng thể của trường.

  - Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Phòng Quản trị đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lãnh đạo đơn vị đạt danh hiệu lao động giỏi và các cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, không có cán bộ viên chức vi phạm khuyết điểm.                                                                 

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949