KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  21/06/2013 14:36 PM


  Số điện thoại: 0437546963 máy lẻ 603| Facebook:www.facebook.com/KhoaNhanuocphapluat.ajc


  NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ
   KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Khoa Nhà nước và Pháp luật là cơ sở đầu tiên trong cả nước cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Quản lý xã hội và cũng là cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước, với nhiệm vụ bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ quan quản lý, tổ chức đoàn thể... Một số nét nổi bật của Khoa có thể kể đến như sau:

  * Chất lượng đầu vào: Điểm trúng tuyển vào hai chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước liên tục giữ ở mức cao so với mặt bằng chung với lượng thí sinh đăng ký đông đảo. Điểm trung bình hằng năm của hai chuyên ngành này từ 17 điểm trở lên, có năm lên tới 20,5 điểm (Văn, sử, địa).

  * Chương trình đào tạo các chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước của Khoa được thiết kế khoa học, hiện đại phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong tình hình mới; có kế thừa và tương thích với chương trình đào tạo của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên có thể lựa chọn môn học cũng như sắp xếp kế hoạch học tập linh hoạt để có thể học đa ngành, đa chương trình.

  * Đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài, có học hàm, học vị cao; có kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đồng thời có khả năng sư phạm tốt.

  * Sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng.

  Khoa có mạng lưới liên kết rộng với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ như: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…). Thông qua đó sinh viên có điều kiện đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường; bên cạnh đó sinh viên còn có cơ hội thực tập và làm việc tại các cơ quan, tổ chức này sau khi ra trường.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Chương trình đào tạo các chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước được thiết kế khoa học phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và xã hội ở Việt Nam, tiệm cận với chương trình đào tạo của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chương trình đào tạo của khoa luôn nhận được sự tư vấn quý báu của các chuyên gia cao cấp đang hoạt động trong các lĩnh vực quản lý ở Việt Nam để thường xuyên cải tiến cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong ngành.

  1. Đào tạo cử nhân

  Hiện nay, Khoa Nhà nước và Pháp luật có 2 chương trình đào tạo cử nhân:

  * Cử nhân chuyên ngành Quản lý xã hội;

  * Cử nhân chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước.

  * Dự kiến năm 2018 mở ngành Quản lý nhà nước

  Mục tiêu của chương trình hướng tới việc đào tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, nắm vững chuyên môn, có khả năng tham mưu, tư vấn cho cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, có khả năng quản lý những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng và chính quyền các cấp; có cơ hội học tập để nâng cao trình độ ở bậc sau đại học.

  Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

  Người học sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý; tham mưu, giúp việc trong các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội; nghiên cứu khoa học, giảng dạy về Khoa học Quản lý nhà nước và Quản lý xã hội ở các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh và thành phố.

  2.      Đào tạo sau đại học

  - Chương trình Đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Quản lý xã hội tại các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục, có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

  - Chương trình Đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý xã hội các cấp, thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoặc trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các cấp.  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước của Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có nhiều cơ hội việc làm trong:

  - Các cơ quan nhà nước

  - Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể

  - Tổ chức phi chính phủ

  - Các doanh ngiệp

  - Các trường đại học, cao đẳng,

  - Tham gia quản lý, tham mưu, giúp việc trong các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức Đảng, trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội

  - Giảng dạy Khoa học Quản lý nhà nước và Quản lý xã hội ở các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh và thành phố.

             MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC


  Về công tác nghiên cứu, trong hơn 30 năm qua, Khoa đã chú trọng và nỗ lực làm tốt hoạt động nghiên cứu khoa học để phục vụ cho công tác giảng dạy. Khoa Nhà nước và Pháp luật đã thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Khoa Nhà nước và Pháp luật thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo khoa học và các buổi thông tin khoa học, tạo môi trường nghiên cứu và trao đổi khoa học bổ ích cho cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên của Khoa.

  Một số cuốn sách tiêu biểu:


  -      Sách Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

  -      Sách “ Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (quyển 1)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

  -      Sách “Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (quyển 2)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

  -      Sách Quản lý hành chính nhà nước, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội, 2006

  -      Sách “Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007

  -      Sách “Soạn thảo văn bản quản lý xã hội”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008

  -      Sách Lý thuyết chung về quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010

  -      Sách Quản lý xã hội về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2014.

  Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu:

  - Đề tài “Pháp luật về giải quyết tranh chấp hành chính bằng Toà án ở Việt Nam hiện nay” do PGS,TS. Trần Quang Hiển làm chủ nhiệm (bảo vệ năm 2014).

  - Đề tài “Vận dụng lý luận quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay” do PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến làm chủ nhiệm (bảo vệ năm 2015).

  - Đề tài “Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay” do PGS,TS. Trần Quang Hiển làm chủ nhiệm (bảo vệ năm 2016).

  Hội thảo khoa học:

  Hàng năm, Khoa thường xuyên tổ chức thành công các hội thảo khoa học các cấp và các buổi thông tin khoa học về:Vai trò của các chủ thể trong quản lý; Quản lý các ngành, các lĩnh vực; Sự tham gia của khu vực tư trong quản lý xã hội, quản lý nhà nước…. 

  Các hội thảo khoa học gần đây do Khoa tổ chức:

  - Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý xã hội năm 2013

  - Vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội năm 2014

  - Đối mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Quản lý xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay năm 2015.

  - Thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay năm 2016.

  Sau khi Trường Tuyên huấn Trung ương sáp nhập với Trường Nguyễn Ái Quốc V, năm 1983, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập. Trong hơn 30 năm thành lập, cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, Khoa Nhà nước và Pháp luật cũng không ngừng được củng cố, phát triển và lớn mạnh. Quá trình phát triển của Khoa trải qua các giai đoạn sau:

  Từ năm 1983 đến năm 2004: Khoa đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung và chính quy không tập trung cho các chuyên ngành của Học viện.

  Từ năm 2004 đến nay:

  + Năm 2004, Khoa đã mở chuyên ngành đào tạo Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội.

  + Năm 2010, Khoa đã mở chuyên ngành đào tạo Cao học Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội.

  + Năm 2012, Khoa đã mở chuyên ngành đào tạo Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước.

   Hiện nay, Khoa tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hoá các loại hình, hình thức đào tạo và đang tích cực chuẩn bị điều kiện đào tạo Nghiên cứu sinh.

  Hệ đại học (cả hệ chính quy và vừa làm vừa học hệ 4 năm và 2 năm):

  + Chuyên ngành Quản lý xã hội

  + Chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

   Hệ cao học:

  + Chuyên ngành Quản lý xã hội

   

  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

  Khoa Nhà nước và Pháp luật đã xây dựng được đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trẻ, nhiệt huyết, có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật và có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế trong lĩnh vực quản lý. Hiện nay, Khoa có tổng số 13 cán bộ và giảng viên cơ hữu và kiêm chức, trong đó có 02 Phó giáo sư, Tiến sĩ, 03 Tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh, 04 Thạc sỹ.

  Ngoài các giảng viên cơ hữu, Khoa Nhà nước và Pháp luật còn có một đội ngũ đông đảo giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia, giảng viên uy tín trong và ngoài nước để giảng dạy cho sinh viên và học viên của Khoa. Có thể kể đến một số giảng viên như:

  - GS,TS. Võ Khánh Vinh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

  - PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

  - PGS,TS. Đỗ Đình Hợp,Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam;

  - PGS,TS. Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

  - PGS,TS. Trịnh Đức Thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

  - PGS,TS. Nguyễn Cảnh Quý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

  - PGS,TS.Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

  - PGS,TS. Nguyễn Thị Nga, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

  - PGS, TS. Ngô Hữu Thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  - PGS,TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia;

  - PGS,TS. Lương Thanh Cường, Học viện Hành chính Quốc gia;

  - PGS,TS. Đỗ Thị Phượng, Đại học Luật Hà Nội;

  - PGS,TS. Phạm Ngọc Thanh, Đại học Quốc gia Hà Nội;

  - TS. Nguyễn Thanh Phú, Học viện Tư pháp;

  - PGS,TS. Ngô Văn Giá, Đại học Văn hóa Hà Nội..


                         CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật là những sinh viên năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, sinh viên đã chủ động tích lũy kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ thầy cô, bạn bè.  Do vậy, sinh viên của Khoa ra trường có tỷ lệ việc làm cao. Hiện rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đang đảm trách những vị trí quan trọng ở nhiều cơ quan và tổ chức trong nước và quốc tế như:


   

  Để nâng cao khả năng thực hành của sinh viên, Khoa đã liên kết với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ để sinh viên có điều kiện đến thực tế tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp.


  Cô và trò Khoa Nhà nước và Pháp luật thăm Văn phòng Quốc Hội Việt Nam 2016
  Lớp QLXH 34 đi thực tế tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, năm 2017 (phần thực hành thuộc nội dung môn học Quản lý xã hội về Quốc phòng an ninh và trật tự, an toàn xã hội)

  Cùng với công việc học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật được tạo cơ hội tổ chức và tham gia vào rất nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi.

  Năm 2014, Câu lạc bộ Nhà quản lý của Khoa Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức thành công sân chơi: “Tìm hiểu Hiến pháp 2013”, đây là sân chơi kiến thức bổ ích cho sinh viên toàn khoa cũng như là cơ hội để giao lưu, học tập giữa sinh viên các khóa.


  Năm 2015, các đại diện tiêu biểu của CLB Nhà quản lý đã được tham gia một chương trình, có ý nghĩa là chuỗi hoạt động “Quốc Hội trẻ” do Văn phòng Quốc Hội và Hội đồng Anh phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội quý để các sinh viên hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như được trải nghiệm “đóng vai” các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên được giao lưu với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm do Đại sứ quán Anh tổ chức.

  Nối tiếp chuỗi hoạt động chuyên môn và tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau giữa sinh viên các khóa, CLB Nhà quản lý phối hợp cùng Liên chi đoàn khoa tổ chức hoạt động “Tư vấn học tập cho tân sinh viên”. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên và vô cùng ý nghĩa dành cho các bạn tân sinh viên. Những chia sẻ, kinh nghiệm từ các anh chị đi trước đã giúp cho các bạn tiếp cận dễ dàng hơn với cách thức và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học tại đại học.

  Ngoài việc học tập và rèn luyện các kỹ năng trong chuyên môn, sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật còn tham gia rất tích cực các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng như: quyên góp quỹ để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ đồng bào lũ lụt, thăm trẻ em mồ côi ở chùa Bồ Đề, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, hiến máu nhân đạo...

  Sinh viên Liên chi đoàn khoa Nhà nước và Pháp luật cũng tổ chức nhiều hoạt động thường niên có ý nghĩa, đa dạng, hấp dẫn về hình thức, như:

  - Chương trình Chào tân sinh viên được tổ chức thường niên vào những tuần đầu tiên của năm học mới. Chương trình không chỉ gồm những tiết mục văn nghệ chào mừng các sinh viên mới gia nhập đại gia đình sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật mà còn giới thiệu về Khoa, tư vấn hỗ trợ về điều kiện học tập, sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm cho các tân sinh viên mới nhập trường.  


  Một tiết mục thời trang hài hước trong chương trình chào tân sinh viên năm 2014 
  Chương trình Chào mừng Tân sinh viên năm 2017

  - Chương trình Đại hội thể thao của sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật được tổ chức hàng năm với quy mô lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia với nhiều hoạt động phong phú, giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và thêm gắn bó, đoàn kết như: giải bóng đá nam, giải bóng đá nữ, giải cầu lông…


  Giải bóng đá sinh viên 2017

  - Cuộc thi tìm hiểu về Học viện, khoa cũng như là các vấn đề xã hội – “Có thể bạn chưa biết?” 2017 đã tạo cho sinh viên của Khoa một sân chơi trí tuệ, tạo nền tảng để hình thành đội ngũ những nhà quản lý tương lai 

     

        


  1.  Sinh viên Trần Thị Thu Giang

  Lớp: Khoa học quản lý nhà nước K34  "Tôi luôn tự hào vì là sinh viên lớp Khoa học quản lý Nhà nước k34 -  Khoa Nhà Nước và Pháp luật - Học viện Báo chí và tuyên truyền, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng tôi đã được những thầy cô giáo tận tình dạy dỗ. Từ một học sinh trở thành một sinh viên bước sang một môi trường mới đây bỡ ngỡ nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các thầy cô đã giúp tôi ngày càng trưởng thành và tự tin hơn, được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng sống để trở thành một trí thức trẻ, một công dân góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng đất nước."


  2. Sinh viên Bùi Tiến Tùng

  Lớp: Quản lý xã hội K35  "Với tôi, khoa Nhà nước và Pháp luật có sự ấm ấp, thân quen đến lạ kỳ, thực sự như một gia đình. Nơi ấy thầy trò hăng say trong những giờ học, tinh thần chơi ra chơi, học ra học, làm việc thì nghiêm túc, còn ngoài giờ thì hết sức thoải mái như đã thành truyền thống của khoa.

  Chẳng dám nhận định đây là khoa tốt nhất, là trường “xịn” nhất, nhưng nếu được chọn lựa, tôi vẫn chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Nhà nước và Pháp luật, đơn giản, vì đây không chỉ là trường học, đây là một gia đình!"


  3. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thảo

  Lớp: Quản lý xã hội K37

  "Ngày mới nhập học, cảnh vật mới con người mới ở nơi đây khiến tôi không ít bối rối. Sự năng động của các anh chị khoá trên, sự tận tình giúp đỡ của thầy cô trong Khoa Nhà nước và Pháp luật chính là điều để lại ấn tượng rất sâu đậm. Thầy cô rất nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn những tân sinh viên như chúng tôi cách học làm sao có hiệu quả nhất, nắm bài chắc nhất.

  Bản thân tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được theo học tại ngôi trường Ajc này, được các thầy cô Khoa Nhà nước và pháp luật tận tình giúp đỡ, được làm quen và học tâp cùng các bạn lớp Quản lý xã hội 37."  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Khoa Nhà nước và Pháp luật

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Tầng 6 Nhà Hành chính, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: 844-375 469 63 số máy lẻ 603 

  Facebook: www.facebook.com/KhoaNhanuocphapluat.ajc


  VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

  VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:59
  • Hôm nay: 2278
  • Tháng hiện tại: 25875
  • Tổng lượt truy cập: 1136805
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949