KHOA TRIẾT HỌC

  20/06/2013 14:52 PM


  Điện thoại: 04.37.546.963, máy lẻ 504 Email: khoatriethvbctt@gmail.com 

  1. Quá trình hình thành, phát triển

  - Khoa Triết học được thành lập ngày 16 -1- 1962 cùng với ngày thành lập Trường (lúc đó là Trường Tuyên huấn Trung ương) trên cơ sở sáp nhập:

  + Khoa Triết học - Trường Nguyễn Ái Quốc II.  

  + Khoa Triết học - Trường Tuyên giáo Trung ương.

  + Khoa Triết học - Trường Đại học Nhân dân.

  - Theo Quyết định 15 QĐ/TW ngày 02 - 01 - 1983 của Ban Bí thư Trung ương, Trường Tuyên huấn Trung ương I được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 trường: Trường Tuyên huấn Trung ương và Trường Nguyễn Ái Quốc V. Trên cơ sở đó, khoa Triết của hai Trường này hợp nhất thành khoa Triết học - Trường Tuyên huấn Trung ương I (sau này đổi tên là Đại học Tuyên giáo, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện nay là Học viện Báo chí và tuyên truyền). 

   ĐC Tô Huy Rứa gặp gỡ thế hệ các thầy, trò trong Khoa

                          

  Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập khoa  2. Chức năng, nhiệm vụ

  - Đào tạo chuyên ngành Triết học bậc đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

  - Giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin và các khoa học Triết học cho các chuyên ngành trong toàn Học viện.

  - Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.

  3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

  - Ban Chủ nhiệm khoa:

   
         
   PGS, TS  Nguyễn Minh Hoàn
  Trưởng khoa
     
   PGS, TS Trần Hải Minh 
  Phó Trưởng khoa
         

  Khoa hiện có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (kể cả cán bộ kiêm nhiệm) giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn tốt, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được giao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa hiện nay có 30% giảng viên có học hàm Giáo sư, phó Giáo sư; 20% giảng viên có học vị Tiến sĩ; 40% giảng viên có học vị Thạc sĩ; 10% giảng viên có học vị cử nhân.

  Ngoài ra, khoa Triết học còn có gần 40 cộng tác viên là các Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp đang công tác tại Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ sở đào tạo khác.

  -Các bộ môn:

  + Bộ môn Triết học Mác – Lênin: giảng dạy và nghiên cứu môn Triết học Mác – Lênin, chuyên đề Duy vật biện chứng, chuyên đề Duy vật lịch sử, các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về Triết học.

  + Bộ môn Lịch sử Triết học: giảng dạy, nghiên cứu môn Lịch sử triết học Ấn Độ, Lịch sử Triết học Trung Quốc, Lịch sử Triết học Việt Nam, Lịch sử Triết học Hy Lạp – La Mã, Lịch sử Triết học Tây Âu Trung cổ – Phục hưng – Cận đại, Lịch sử Triết học cổ điển Đức, Lịch sử triết học Mác – Lênin, Triết học Phương Tây hiện đại ngoài mácxít.

  + Bộ môn Các khoa học Triết học: giảng dạy, nghiên cứu môn Lôgic Biện chứng, Lôgic hình thức, Tôn giáo học, Đạo đức học, Mỹ học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Môi trường và phát triển, Triết học sinh thái, Triết học trong khoa học tự nhiên, Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Phương pháp giảng dạy triết học.

  4. Các loại hình đào tạo

  - Bậc đại học:

  + Đào tạo hệ chính quy tập trung: thời gian đào tạo 4 năm và 2 năm (văn bằng 2).

  + Đào tạo hệ vừa làm vừa học: thời gian đào tạo 4,5 năm và 2,5năm (văn bằng 2).

  + Chuyên ngành đào tạo: Triết họcMác –Lênin

  - Bậc sau đại học:

  + Đào tạo Thạc sĩ Triết học, hệ tập trung, thời gian đào tạo 2 năm.

  + Đào tạo Tiến sĩ Triết học, hệ tập trung, thời gian đào tạo 3 năm

  5. Môn học chuyên ngành đặc thù

  - Lịch sử triết học Ấn Độ

  - Lịch sử triết học Trung Quốc

  - Lịch sử triết học Hy Lạp

  - Triết học ngoài mác xít hiện đại

  - Các lý thuyết phát triển xã hội đương đại…

  6. Các hoạt động ngoại khoá

  - Chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;

  - Sinh hoạt câu lạc bộ Triết học;

  - Tham quan, thực tập, kiến tập tại các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, các trường ĐH, CĐ trong cả nước;

  - Các hoạt động Đoàn, Hội: Thanh niên tình nguyện, văn nghệ xung kích, thể dục thể thao…

  7. Cơ hội việc làm

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành:

  - Giảng viên giảng dạy Triết học tại các trường ĐH, CĐ, THCN, các trường Chính trị tỉnh, thành phố; các trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, huyện, ngành.

  - Cán bộ tuyên giáo và cán bộ các ban Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương;

  - Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội;

  - Biên tập viên cho các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, lý luận chính trị, biên tập viên mảng lý luận chính trị của các báo, đài.

  - Cán bộ công tác trong các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống chính trị: Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên… 

  8. Thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

  - Đào tạo trên 3000 cử nhân, trên 100 thạc sĩ Triết học;

  - Đào tạo 25 cử nhân Triết học cho nước CHDCND Lào;

  - Tham gia bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho hàng trăm cán bộ các cơ quan Trung ương và địa phương;

  - Tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học cho hàng chục nghìn nhà báo, biên tập viên xuất bản và giảng viên lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước.

  9. Thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học

  - Xuất bản 13 giáo trình, 10 sách tham khảo;

  - Chủ trì 3 đề tài cấp Bộ, 80 đề tài cấp cơ sở, trên 100 bài báo khoa học.

  MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ, XUẤT BẢN

  Loại Tài Liệu

  Tên Tài Liệu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sách xuất bản

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giáo trình Chuyên ngành

  Triết học Mác – Lênin (Sách cũ) 

  Mỹ học Mác – Lênin (Nguyễn Văn Đại)

  Đạo đức học – Những nội dung cơ bản (Nguyễn Văn Đại)

  Đạo đức học (Nguyễn Văn Đại)

  Sinh học đại cương (dành cho sinh viên chuyên triết) (TS. Hà Thị Thành)

  Môi trường và phát triển bền vững (TS. Hà Thị Thành) 

  Một số vấn đề triết học trong sinh học (TS.Hà Thị Thành – TS. Bùi Thị Thanh Hương)

  Lịch sử triết học Trung quốc (thời kỳ cổ - trung đại) (PGS,TS. Trương Ngọc Nam)

  Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Nguyễn Văn Đại)

  Khái lược lịch sử triết học (TS. Bùi Thị Thanh Hương - Nguyễn Văn Đại) 

     
  Triết học Cổ điển Đức (PGS.TS Bùi Thanh Hương)

   
   Lôgic học (TS Hà Thị Thành chủ biên)

     
  Tôn giáo học (Nguyễn Văn Đại chủ biên)

   

  Không chuyên ngành

   

  Tham khảo

   

   - Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng đội ngũ công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay (TS. Trần Hải Minh)

  - Toàn cầu hóa dưới góc nhìn của triết học (TS. Trần Hải Minh – TS. Bùi Thanh Thủy)

  - Đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh (TS. Nguyễn Thị Như Huế)

  Giáo trình nội bộ

   

  Triết học mác - xít hiện đại (TS Trần Hải Minh chủ biên)

  Đạo đức học Mác – Lênin (Nguyễn Văn Đại)

  Lịch sử triết học Trung cổ - Phục hưng – Khai sáng (TS.Bùi Thị Thanh Hương)

  Lôgic biện chứng (Nguyễn Đình Trình)

  Triết học cổ điển Đức (TS.Bùi Thị Thanh Hương – Nguyễn Đình Trình)

  Tác phẩm kinh điển Lênin về triết học (TS.Bùi Thị Thanh Hương)

     
  Mỗi quan hệ giữa đạo đức và triết học (TS Trần Hải Minh)

     
  Các lý thuyết phát triển xã hội đương đại (TS Nguyễn Đức Luận)

  Không chuyên ngành

   

   

  Đề cương bài giảng

   

  Chuyên ngành

  Tác phẩm kinh điển Mác – Ăngghen về triết học (TS. Nguyễn Đình Cấp)

  Lịch sử triết học Mác - Lênin (TS. Trương Ngọc Nam – Phạm Thị Hiền)

  Lịch sử Triết học Hy lạp – La mã cổ đại(TS. Bùi Thị Thanh Hương)

  Hóa học đại cương (Nguyễn Quyết Thắng)

   

  Phương pháp giảng dạy triết học(Nguyễn Đình Cấp)

  Không chuyên ngành

   

   

   

   

   

   

  Tài liệu tham khảo

  Tư tưởng Triết học Hồ Chí Minh (Nguyễn Đình Cấp)

  Vấn đề toàn cầu hóa trong triết học phương Tây hiện đại (qua khảo sát một số nhà tư tưởng và trường phái tiêu biểu) (Trần Hải Minh)

  Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của phép biện chứng duy vật (Bùi Thị Thanh Hương)

   

  Chủ nghĩa duy vật biện chứng trước những biến động của thời đại (Bùi Thị Thanh Hương)

   10. Một số thành tích tiêu biểu đã được khen thưởng

  - Huân chương lao động hạng Nhì (2015)

  - Huân chương lao động Hạng Ba năm 2006.

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

  - Nhiều Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Tập thể lao động xuất sắc từ 2005 đến nay.

  - Cờ Thi đua cấp Bộ do Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng năm 2009-2010.

  - Giải Ba nghiên cứu khoa học năm 2008.

  - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2006-2011) và được Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khen thưởng “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2008-2011”.

  - Công đoàn xuất sắc từ năm 2005 đến nay.

  - Câu lạc bộ Triết học được khen thưởng là Câu lạc bộ sinh viên xuất sắc.

  11. Trưởng thành từ khoa Triết

  - Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban ngành, tỉnh thành:

  + Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

  + Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

  + Đồng chí Cao Xuân Long, nguyên phó Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

  + Đồng chí Nguyễn Ngọc Ly, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

  + Đồng chí Cầm Ngọc Minh, phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Sơn La;

  + Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an.

  - Các chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ quan khác: GS,TS. Hoàng Văn Hào;GS,TS. Phạm Ngọc Quang; GS,TS. Trần Hữu Tiến; GS,TS. Nguyễn Ngọc Long;  PGS. Phạm Nam Minh; PGS. Nguyễn Bằng Tường; PGS, TS. Trần Xuân Sầm, PGS,TS. Vũ Nhật Khải; Thầy Nguyễn Đình Khâm; PGS,TS. Hoàng Đình Cúc; PGS,TS. Nguyễn Tĩnh Gia; Thầy Nguyễn Đăng Quang; PGS,TS. Trương Ngọc Nam; PGS,TS. Nguyễn Hồng Sơn;…

  - Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa đã trở thành cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng ở các cấp ủy, chính quyền và các trường Chính trị trên cả nước. Trong đó, hơn 30 đồng chí đã và đang đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường Chính trị tỉnh, thành phố; hơn 250 đồng chí là Tỉnh ủy viên… Nhiều đồng chí trở thành giảng viên, chuyên viên ở các cơ quan Trung ương, địa phương, các trường Chính trị và các trường trong hệ thống giáo dục - đào tạo trên cả nước.

  Một số hoạt động của khoa:

   

                  

   

                                        Ảnh: Sinh hoạt câu lạc bộ Triết học


                            

                                   Ảnh: Tọa đàm khoa học Triết lý phát triển Hàn Quốc
  Ảnh: Hội thảo khoa học Một số vấn đề triết học của công cuộc đổi mới  Sinh hoạt câu lạc bộ Triết học

  Olympic Triết học của sinh viên khoa


  Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018:

  http://ajc.hcma.vn/Tuyen-sinh-2018/Hoc-vien-Bao-chi-va-Tuyen-truyen-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2018/33814.ajc

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:50
  • Hôm nay: 2407
  • Tháng hiện tại: 26004
  • Tổng lượt truy cập: 1136934
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949