Sách "Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc"

  01/08/2023 10:16 AM


  Cuốn sách "Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc" (中国式现代化) của GS,TS Tân Hướng Dương do Nhà xuất bản Giáo dục Giang Tây (Trung Quốc) xuất bản năm 2022. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt là kết quả trao đổi thường xuyên trong nhiều năm qua của nhóm dịch giả, đồng thời là các nhà nghiên cứu Việt Nam và Trung Quốc với đại diện là PGS,TS Nguyễn Minh Hoàn, hiện là Trưởng khoa Triết học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và GS,TS Phan Kim Nga, hiện là Trưởng ban Nghiên cứu phong trào cộng sản quốc tế, của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Nhóm dịch giả đã có sự đóng góp nhiều như cầu nối để các nhà khoa học hai nước có thêm điều kiện trao đổi nghiên cứu.

  Hiện đại hóa là tiêu chí quan trọng của sự phát triển tiến bộ của văn minh nhân loại. Làm thế nào để thực hiện hiện đại hóa là đề tài quan trọng mà các nước đang phát triển đang gặp phải và đây cũng là yêu cầu nội tại để các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc thực hiện sự phát triển phồn vinh và bền vững. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (2022), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ ra trong Báo cáo chính trị rằng, công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa cần được thúc đẩy toàn diện cùng với hiện đại hóa mô hình Trung Quốc. Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, không chỉ có đặc điểm chung là hiện đại hóa của tất cả các nước trên thế giới, mà còn có đặc điểm riêng của Trung Quốc dựa trên điều kiện cụ thể của Trung Quốc.

  Con đường hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là con đường không ngừng được khai phá dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những ngày đầu thành lập nước Trung Quốc mới (1949), đối mặt với thực tế lạc hậu “một nghèo hai trắng”, ban lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông làm đại diện đã đưa ra con đường hiện đại hóa cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa, sau đó đề ra đường lối hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

  Bước vào thời kỳ cải cách mở cửa, con đường hiện đại hóa mô hình Trung Quốc được đẩy mạnh dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc qua các thời kỳ với người đứng đầu là đồng chí Đặng Tiểu Bình, đồng chí Giang Trạch Dân và đồng chí Hồ Cẩm Đào. 

  Bước vào thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, con đường hiện đại hóa mô hình Trung Quốc được đẩy mạnh toàn diện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) đã đề ra nhiệm vụ tổng quát là thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2017) đã đề ra chiến lược “hai bước” mới: Bước đầu tiên là thực hiện cơ bản hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035 trên cơ sở xây dựng một xã hội khá giả về mọi mặt; bước thứ hai là xây dựng đất nước Trung Quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, giàu đẹp vào giữa thế kỷ XXI trên cơ sở thực hiện toàn diện hiện đại hóa đất nước.

  Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là con đường thể hiện quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là hiện đại hóa lấy con người làm trung tâm, từ bỏ con đường hiện đại hóa lấy “tư bản” làm trung tâm của phương Tây, viết lại bản đồ hiện đại hóa thế giới, cung cấp trí tuệ Trung Quốc và giải pháp Trung Quốc cho quá trình hiện đại hóa các quốc gia đang phát triển tham khảo. Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là hiện đại hóa vì sự thịnh vượng chung của tất cả mọi người, từ bỏ con đường hiện đại hóa cứng nhắc của sự phân cực phương Tây, viết lại cấu trúc phân bổ của hiện đại hóa và thể hiện mục đích
  cơ bản của chủ nghĩa Mác. Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là hiện đại hóa trong đó văn minh vật chất và văn minh tinh thần được phối hợp với nhau. Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là hiện đại hóa trong đó con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa, từ bỏ con đường hiện đại hóa cướp bóc tài nguyên thiên nhiên kiểu phương Tây, viết lại phương thức hiện đại hóa phát triển theo chiều sâu, cung cấp trí tuệ hiện đại hóa bền vững có giá trị cho các nước trên thế giới tham khảo. Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc là hiện đại hóa đi theo con đường phát triển hòa bình, từ bỏ con đường hiện đại hóa bằng cách cướp đoạt và chiến tranh của phương Tây, đưa ra sự lựa chọn cho một mô hình hiện đại hóa thế giới mới, xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại.

  Nhìn vào sự phát triển con đường hiện đại hóa của các nước trên thế giới, công cuộc hiện đại hóa của các nước tư bản phương Tây như châu Âu, Mỹ đã hoàn thành tích lũy nguyên thủy thông qua cướp bóc thuộc địa, còn hiện đại hóa mô hình Trung Quốc đạt được thông qua phát triển hòa bình, tuân thủ con đường lấy người dân làm trung tâm và các con đường văn minh khác được toàn nhân loại công nhận. Nó có ý nghĩa lý luận tiên phong và
  ý nghĩa thúc đẩy tự do và toàn diện phát triển con người, hiện thực hóa tiến bộ chung của xã hội loài người, xây dựng cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh, ý nghĩa thực tiễn của nó cung cấp một kế hoạch khả thi của Trung Quốc nhằm tạo ra một hình thức mới của nền văn minh nhân loại.

  Với ý nghĩa đó, chúng tôi biên dịch và giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Hiện đại hóa mô hình Trung Quốc (中国式现代化) của GS,TS Tân Hướng Dương do Nhà xuất bản Giáo dục Giang Tây (Trung Quốc) xuất bản năm 2022. GS, TS Tân Hướng Dương hiện nay là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Ông đã có hàng trăm bài viết và hàng chục công trình nghiên cứu được xuất bản, cùng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm, đóng góp to lớn cho sự phát triển lý luận chủ nghĩa Mác tại Trung Quốc và sự giao lưu nghiên cứu với các giới học giả quốc tế.

  Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt là kết quả trao đổi thường xuyên trong nhiều năm qua của nhóm dịch giả, đồng thời là các nhà nghiên cứu Việt Nam và Trung Quốc với đại diện là PGS,TS. Nguyễn Minh Hoàn, hiện là Trưởng khoa Triết học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và GS,TS Phan Kim Nga, hiện là Trưởng ban Nghiên cứu phong trào cộng sản quốc tế, của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Nhóm dịch giả đã có sự đóng góp nhiều như cầu nối để các nhà khoa học hai nước có thêm điều kiện trao đổi nghiên cứu.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!  

  PGS,TS. Nguyễn Minh Hoàn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949