Lý lịch cán bộ, giảng viên

  05/05/2014 08:25 AM


  TT

  HỌC VÀ TÊN

  LÝ LỊCH CÁN BỘ

  GHI CHÚ

  Hội đồng trường và Ban Giám đốc

  1

  PGS, TS Mai Đức Ngọc

  Xem Tại đây

   

  2

  PGS, TS Phạm Minh Sơn

  Xem Tại đây

   

  3

  PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang

  Xem Tại đây

   

  4

  PGS, TS Trần Thanh Giang

  Xem Tại đây

   

  Ban Tổ chức - Cán bộ

  1.  

  PGS, TS Hà Huy Phượng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thị Phượng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đặng Thị Thoa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Xuân Huy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Thu Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Kim Oanh

  Xem Tại đây

   

  Ban Quản lý đào tạo

  1.  

  TS Nguyễn Thị Thu Thủy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trần Văn Thư

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Mai Việt Dũng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thị Đào

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Hoàng Thị Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Tuyên Hoàng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Hoàng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Trung Kiên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vương Hoàng Long

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Đức Minh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Ngô Đức Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Hồng Quang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Tạ Như Sơn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Hoàng Anh Thao

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lưu Bích Thủy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Hữu Thuận

  Xem Tại đây

   

  Ban Quản lý khoa học

  1.  

  TS Nguyễn Thúy Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Việt Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Xuân Hiển

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Trần Lan Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phan Hoàng Quỳnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Quỳnh Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phan Sỹ Thanh

  Xem Tại đây

   

  Ban Kế hoạch - Tài Chính

  1.  

  ThS Trần Xuân Ban

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Anh Thư

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trương Thị Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Đỗ Xuân Quang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Hoàng Thị Diệu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Thùy Dung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Lê Hồng Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Bích Hạnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Vũ Thị Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Nghĩa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Phan Thanh Quang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Xem Tại đây

   

  Ban Hợp tác quốc tế

  1.  

  TS Vũ Thanh Vân

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thu Hường

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trần Thị Hồng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Lan Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Minh Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS  Nguyễn Thị Vân Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Minh Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thảo Linh

  Xem Tại đây

   

  Ban Thanh tra

  1.  

  TS Nguyễn Thị Hải Yến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Đình Định

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thanh Bình

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lại Thị Thu Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Ngọc Thông

  Xem Tại đây

   

  Văn phòng

  1.  

  ThS Vũ Quốc Cường

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Tú

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đinh Xuân Phi

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trần Tuấn Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Bùi Thị Lan Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Văn Bích

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Thị Hoàng Cầm

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Lê Quang Cường

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Phạm Thị Dung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Lục Văn Dương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Phan Công Điệp

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thanh Định

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Ngọc Đông

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Bùi Minh Đức

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thái hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thúy Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Trung Hiếu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Lê Khánh Hùng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Xuân Khuê

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đồng Thị Kim Khuyến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Mai Nghiêm

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Đào Khắc Ngợi

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Dương Mai Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Bùi Thị Phượng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Hồng Thái

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trần Xuân Thế

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thị Thuyết

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Đỗ Tuấn Tùng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Hồng Vân

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vương Hoàng Yến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trương Thị Yến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Văn Kiều

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Thái Hồng Đức

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Ngọc Thúy Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thị Ninh Thuận

  Xem Tại đây

   

  Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Thi Ngọc Hoa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Viết Sơn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Đình Đức

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Hoàng Việt Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thúy Châm

  Xem Tại đây

   

  Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá

  1.  

  TS Nguyễn Thị Hồng Mến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  KS Phạm Ngọc Lân

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Khánh Lộc

  Xem Tại đây

   

  1.  

  KS Nguyễn Chí Hiếu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Văn Chung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Hùng Cường

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thu Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Bùi Thị Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Đỗ Xuân Long

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thành Nam

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đặng Hữu Quang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Đình Quyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Đức Thành

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trần Anh Tuấn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Tiến Vinh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nghiêm Hải Yến

  Xem Tại đây

   

  Phòng Công tác Chính trị và Hỗ trợ sinh viên

  1.  

  ThS Phạm Tuyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Mạnh Cường

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Dư Thế Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Trung Thu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Minh Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Thu Giang

  Xem Tại đây

   

  Khoa Triết học

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Trần Hải Minh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Như Huế

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thị Thu Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Bùi Thị Thanh Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Ngô Đình Xây

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Giang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Thị Hồng Nhung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Ngọ

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Thảo Anh

  Xem Tại đây

   

  11.

  PGS, TS Trương Ngọc Nam

  Xem Tại đây

   

  Khoa Kinh tế Chính trị

  1.  

  TS Trần Mạnh Tuyến

  Xem Tại đây

   

  2. 

  TS Nguyễn Thị Kim Thu

  Xem Tại đây

   

  3. 

  ThS Đàm Cẩm Giang

  Xem Tại đây

   

  4. 

  ThS Dương Ngọc Anh

  Xem Tại đây

   

  5. 

  ThS Nguyễn Thùy Anh

  Xem Tại đây

   

  6. 

  ThS Nguyễn Bích Diệp

  Xem Tại đây

   

  7. 

  TS Phan Minh Đức

  Xem Tại đây

   

  8. 

  ThS Đinh Thu Hà

  Xem Tại đây

   

  9.

  ThS Ngô Thị Thu Hà

  Xem Tại đây

   

  10. 

  TS Nguyễn Thị Khuyên

  Xem Tại đây

   

  11. 

  TS Trần Thị Ngọc Minh

  Xem Tại đây

   

  12. 

  TS Nguyễn Minh Nguyệt

  Xem Tại đây

   

  13. 

  ThS Vũ Việt Phương

  Xem Tại đây

   

  14. 

  TS Đồng Văn Phường

  Xem Tại đây

   

  15. 

  ThS Đào Anh Quân

  Xem Tại đây

   

  16.

  ThS Nguyễn Thị Thanh

  Xem Tại đây

   

  17.

  ThS Nguyễn Bảo Thư

  Xem Tại đây

   

  18.

  TS Trần Minh Trang

  Xem Tại đây

   

  19.

  TS Bùi Thị Tiến

  Xem Tại đây

   

  20.

  ThS Trương Hoàng Yến

  Xem Tại đây

   

  21.

  ThS Lê Thị Hiên

  Xem Tại đây

   

  22.

  Nguyễn Thị Thìn

  Xem Tại đây

   

  23.

  Bùi Minh Thủy

  Xem Tại đây

   

  Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1.  

  PGS, TS Bùi Thị Kim Hậu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Khuất Thị Thanh Vân

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Nhung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Vân Hạnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nghiêm Sỹ Liêm

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Bùi Lệ Quyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Minh Thành

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Đặng Thanh Phương

  Xem Tại đây

   

  Khoa Lịch sử Đảng

  1.  

  TS Vũ Ngọc Lương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Phạm Lệ Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Thị Duyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Hảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phùng Thị Hiển

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thành Long

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phạm Thị Kim Oanh

  Xem Tại đây

   

  Khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh

  1.  

  PGS, TS Doãn Thị Chín

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Đình Năm

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Thảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Ánh Quang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Thị Thúy Bình

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Mai Lan

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Thị Thảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Minh Thùy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

  Xem Tại đây

   

  Khoa Xây dựng Đảng

  1.  

  TS Trần Thị Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  NCS Bùi Quang Hiệp

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thọ Ánh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trần Thị Bình

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Trần Thị Anh Đào

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trương Thị Duyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phùng Văn Hải

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Văn Hội

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Ngọc Loan

  Xem Tại đây

   

  10.

  TS Đỗ Minh Tuấn

  Xem Tại đây

   

  Khoa Tuyên truyền

  1.  

  TS Lương Ngọc Vĩnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Đinh Thị Thanh Tâm

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Tào Thị Khánh Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Hoàng Quốc Bảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Quế Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Đức Hoàng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Hồng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Mỹ Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thanh Nga

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Bùi Thị Như Ngọc

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Đoàn Thị Minh Oanh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lưu Thị Thu Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Hoài Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Quản Văn Sỹ

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Cao Hiền Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lưu Huyền Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Văn Việt

  Xem Tại đây

   

  Khoa Chính trị học

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Xuân Phong

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Võ Thị Hoa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Dương Thị Thục Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Yến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vương Đoàn Đức

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phạm Thị Hoa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Hoàng Liên Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đào Duy Khánh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Hoa Lê

  Xem Tại đây

   

  1.  

  GS, TS Dương Xuân Ngọc

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Tô Thị Oanh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lưu Văn Thắng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thùy Chi

  Xem Tại đây

   

  Khoa Quan hệ Quốc tế

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lưu Thúy Hồng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Dương Quốc Bảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thị Thanh Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thu Hà (1975)

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thu hà (1989)

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phan Khánh Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Ngô Thị Thúy Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phạm Lê Dạ Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Thương Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thị Hùng Thúy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lưu Trần Toàn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Bùi Thị Vân

  Xem Tại đây

   

  Khoa Nhà nước và Pháp luật

  1.  

  TS Vũ Thị Thu Quyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Vân Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Huỳnh Thị Chuyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Cao Thị Dung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trần Thái Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thu Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trần Xuân Học

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Hoàng Diệu Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trịnh Như Quỳnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Vũ Tiến

  Xem Tại đây

   

  Khoa Xã hội học và Phát triển

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Thị Tố Quyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Phạm Hương Trà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lưu Hồng Minh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Xuân Nguyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Võ Quỳnh Hạnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Ngọc Huế

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Bùi Thu Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Dương Thu Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phó Thanh Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Đỗ Đức Long

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Thúy Mai

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Vũ Hào Quang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Vân

  Xem Tại đây

   

  Viện Báo chí

  1.  

  PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Trương Thị Kiên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Thu Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Tý

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Văn Dững

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Dương Quốc Bình

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lương Thị Phương Diệp

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Văn Hào

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Quang Hòa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Bùi Đức Anh Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Mai Liên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Nguyễn Thị Tuyết Minh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Huyền Nga

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Thị Nhã

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thúy Quỳnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Hằng Thu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Minh Tuấn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Quang Huy

  Xem Tại đây

   

  Khoa Phát thanh - Truyền hình

  1.  

  PGS, TS Đinh Thị Thu Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Đinh Xuân Hòa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đinh Ngọc Sơn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Võ Thị Hương Giang

  Xem Tại đây

   

  5.

  TS Nguyễn Thùy Vân Anh

  Xem Tại đây

   

  6.

  TS Trần Thị Vân Anh (1977)

  Xem Tại đây

   

  7.

  TS Trần Thị Vân Anh (1979)

  Xem Tại đây

   

  8.

  ThS Phạm Bình Dương

  Xem Tại đây

   

  9.

  ThS Đinh Mạnh Cường

  Xem Tại đây

   

  10.

  ThS Nguyễn Nga Huyền

  Xem Tại đây

   

  11.

  ThS Trần Thị Phương Lan

  Xem Tại đây

   

  12.

  ThS Trần Thị Hoa Mai

  Xem Tại đây

   

  13.

  TS Ngô Bích Ngọc

  Xem Tại đây

   

  14.

  TS Nguyễn Trí Nhiệm

  Xem Tại đây

   

  15.

  ThS Lương Đông Sơn

  Xem Tại đây

   

  16.

  PGS, TS Phạm Thị Thanh Tịnh

  Xem Tại đây

   

  17.

  ThS Nguyễn Thị Thu

  Xem Tại đây

   

  18.

  ThS Lê Ngọc Tùng

  Xem Tại đây

   

  19.

  ThS Phạm Quỳnh Trang

  Xem Tại đây

   

  20.

  ThS Nguyễn Thị Thu Trà

  Xem Tại đây

   

  21.

  ThS Trương Thị Hoài Trâm

  Xem Tại đây

   

  22.

  TS Nguyễn Văn Trường

  Xem Tại đây

   

  23.

  Lê Thị Thanh Xuân

  Xem Tại đây

   

  Khoa Xuất bản

  1.  

  TS Vũ Thùy Dương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Khuất Thị Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Mai Dung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Đặng Mỹ Hạnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trần Thị Hồng Hoa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thu Quỳnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phạn Văn Thấu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Thị Tuyết Thu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Thị Ngọc Thùy

  Xem Tại đây

   

  Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

  1.  

  TS Nguyễn Thị Minh Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Tuấn Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Mai Thị Lan Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thị Hải Đăng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Đinh Thị Thúy Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Đỗ Thị Minh Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thu Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Thị Kim Hoa

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Tào Thanh Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thị Thùy Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thùy Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đoàn Thị Quỳnh Nga

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Ths Vũ Hạnh Ngân

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Hoàng Oanh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Hồng Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Hoàng Yến

  Xem Tại đây

   

  Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm

  1.  

  TS Trần Thị Thu Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đinh Quang Tuấn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Phan Thị Thanh Hải

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lý Minh Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Hà Thu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Thị Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Văn Bằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Văn Bôn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Bùi Thị Minh Hải

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lê Văn Hiếu

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Thùy Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thành Khôi

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Trần Thị Minh Ngọc

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lữ Đăng Nhạc

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Hà Sỹ Nguyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Cẩm Nhung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thế Quân

  Xem Tại đây

   

  Khoa Ngoại ngữ

  1.  

  TS Nguyễn Thị Việt Nga

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Dương Thị Hào

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Bích Phượng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Vũ Phương Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Tuấn Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Hoàng Thị Minh Ánh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trương Thủy Chung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS  Phạm Thu Giang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thị Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thanh Hà

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Dương Thị Thúy Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thúy Huệ

  Xem Tại đây

   

  1.  

  PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thu Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Quang Huy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Thanh Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trịnh Thị Diệu Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Chu Thị Bích Liên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Phương Loan

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Ngọc Long

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Ngọc Oanh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  TS Lương Bá Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thanh Phương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thị Phượng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Thân Văn Thanh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Hồng Thủy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Thị Thu Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trịnh Thị Thu Hiền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Đỗ Quang Khang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Vân Thùy

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Hoàng Thị Dung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Hữu Hoàng

  Xem Tại đây

   

  Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông

  1.  

  TS Nguyễn Đức Hạnh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Bùi Thị Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trần Thị Kim Dung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thanh Hương

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Trương Thị Thu Quyên

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Tạ Đức Tuấn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Thu Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trần Thị Lan Hương

  Xem Tại đây

   

  Trung tâm Thông tin khoa học

  1.  

  TS Nguyễn Thanh Thảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Lê Thị Phương Hảo

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Vũ Thị Hồng Luyến

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Lay Dơn

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Phạm Thị Thúy Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Phạm Thị Hằng

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trương Thị Mỹ Linh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Trần Thị Việt Nhung

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nghiêm Thị Thu Trang

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Kiều Trinh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  Nguyễn Thị Hải Yến

  Xem Tại đây

   

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  1.  

  ThS Nguyễn Thị Vân Anh

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Bùi Thị Thanh Huyền

  Xem Tại đây

   

  1.  

  ThS Phạm Thu Phương

  Xem Tại đây

   

   

   

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949