Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  12/04/2015 15:14 PM


  Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền có lịch sử hình thành gắn với sự hình thành Học viện, bắt đầu từ năm 1962 trên cơ sở hình thành từ Công đoàn của ba đơn vị (Trường Tuyên huấn, Trường Nguyễn Ái Quốc 2 và Trường Đại học Nhân dân) thành Công đoàn trường Tuyên giáo Trung ương. Đến năm 1983 sáp nhập với Công đoàn Trường Nguyễn Ái Quốc 5 thành Công đoàn Trường Tuyên huấn Trung ương 1. Trong quá trình phát triển, ở các thời kỳ khác nhau Công đoàn Học viện chịu sự lãnh đạo của Công đoàn cấp trên như: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Khối các trường Đại học khu vực Cầu Giấy và đến nay trực thuộc Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam).

  Hiện nay, Công đoàn Học viện có 404 công đoàn viên ở 29 công đoàn bộ phận; công đoàn viên làm công tác giảng dạy chiếm 62%. Hầu hết các công đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác; có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt; luôn luôn tiếp thu những cái mới về phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.

  Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Học viện thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của lãnh đạo các đơn vị và các Đoàn thể trong Học viện. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Công đoàn Học viện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 60 năm qua, các thế hệ công đoàn viên của Học viện đã vượt qua mọi khó khăn, miệt mài cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào thành tích chung của Học viện hôm nay.

  Trong quá trình phát triển, tuy có nhiều thăng trầm, đổi thay nhưng Công đoàn đã góp phần quan trọng cho thành quả chung của Học viện. Liên tục trong nhiều năm, Công đoàn Học viện được nhận Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh của Công đoàn Viên chức Việt Nam, cụ thể như: năm học 2013-2014 (Quyết định Số 178/ QĐ-KT ngày 22/9/2014), năm học 2015-2016 (Quyết định Số 134/QĐ-KT ngày 13/9/2016), năm 2017 (Quyết định Số 33/QĐ-KT ngày 23/01/2018), năm 2018 (Quyết định Số 51/QĐ-CĐVC ngày 12/02/2020), năm 2019 (Quyết định Số 48/QĐ-CĐVC ngày 03/02/2020), năm 2020 (Quyết định Số 56/QĐ-CĐVC ngày 01/3/2021).

  Những năm tiếp theo Công đoàn tiếp tục động viên các công đoàn viên tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện; phấn đấu mục tiêu xây dựng Học viện thành trường Đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân; vận động công đoàn viên tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trường Đảng. Công đoàn tăng cường thực hiện tốt chức năng của mình, đặc biệt cùng với Nhà trường nâng cao đời vật chất và tinh thần cho các cán bộ công nhân viên chức. Tăng cường hơn nữa công việc thiện nguyện đối với xã hội nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949