Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  12/04/2015 14:45 PM


  1. Các dấu mốc lịch sử

  Ngày 16/01/1962, sau khi Trường Tuyên giáo Trung ương được thành lập, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương ra quyết định thành lập Đảng bộ trường Tuyên giáo Trung ương. Ngày 19/3/1962, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương ban hành Nghị quyết số 043/NQ-ĐU quyết định thành lập Đảng bộ Trường Tuyên giáo Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay) gồm các Chi bộ cán bộ, nhân viên và các Chi bộ học viên của Trường Tuyên huấn và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II, đồng thời uỷ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Mai - Thường vụ Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp cùng các đồng chí Bí thư chi bộ của trường có trách nhiệm sắp xếp tổ chức, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ trường để quyết định phương hướng công tác và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Tuyên giáo Trung ương.

  Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau: Đảng bộ Trường Tuyên giáo Trung ương (1962), Đảng bộ Trường Tuyên huấn Trung ương (1974), Đảng bộ Trường Tuyên huấn Trung ương I (1983), Đảng bộ Trường Tuyên giáo (tháng 3/1990), Đảng bộ Trường Đại học Tuyên giáo (tháng 11/1990), Đảng bộ Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (1993) và Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2005). Đến nay Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức thành công 24 kỳ Đại hội, các đồng chí Bùi Hồng Việt, Tào Văn Hào, Hoàng Phong, Phạm Nam Minh, Đỗ Xuân Khắc, Ngô Đôn, Vũ Đình Hòe, Vương Đình Vượng, Phạm Đình Huỳnh, Tạ Ngọc Tấn, Lương Khắc Hiếu, Trương Ngọc Nam, Phạm Minh Sơn, Mai Đức Ngọc lần lượt được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, trong đó đồng chí Tào Văn Hào là người làm Bí thư Đảng ủy nhiều nhiệm kỳ nhất (8 khóa).

  60 năm qua, Đảng bộ Học viện đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao phó; đồng thời làm tốt công tác xây dựng nội bộ đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm tròn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị hoạt động của Nhà trường, góp phần tạo nên những thành công to lớn trong sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, tư tưởng, văn hóa của Đảng. Có thể nói, trong hơn nửa thế kỷ phát triển và trưởng thành, Đảng bộ Học viện rất năng động, sáng tạo trong việc xác định nội dung, phương thức lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Với nỗ lực phấn đấu để trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về lý luận chính trị và báo chí truyền thông đạt chuẩn quốc gia; một số ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước, Học viện luôn coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, điều này thể hiện rõ nét, toàn diện trong các chương trình hành động và các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ được xây dựng và thực hiện qua các kỳ Đại hội và những năm gần đây, đặc biệt trong Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

  Hiện nay, Đảng bộ Học viện trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là Đảng bộ cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng và khai trừ đảng viên. Toàn Đảng bộ có 29 chi bộ và gần 400 đảng viên. Đảng bộ luôn giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo, đề ra những phương hướng, chiến lược đúng đắn phát triển Nhà trường. Liên tục nhiều năm qua Đảng bộ Học viện được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Cờ thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Đảng ủy cấp trên.

  2. Khen thưởng

  Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn tiên phong trong phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích, như: 05 lần được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng, cụ thể vào những năm: năm 2007 (Quyết định số 427-QĐ/ĐUK ngày 12/5/2008 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương); năm 2008 (Quyết định số 774-QĐ/ĐUK ngày 28/4/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương); năm 2009 (Quyết định số 24-QĐ/TVĐU ngày 21/01/2010 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); năm 2010 (Quyết định số 34-QĐ/ĐU ngày 20/12/2010 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); năm 2017 (Quyết định số 409-QĐ/ĐU ngày 17/01/2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Năm 2013, Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm 2010-2012 (Quyết định số 1114-QĐ/ĐUK ngày 21/10/2013).

  05 lần được tặng Giấy khen là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu do Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng, cụ thể vào những năm: năm học 2010-2011 (Quyết định số 299-QĐ/ĐU ngày 19/9/2011); năm học 2012-2013 (Quyết định số 132-QĐ/ĐU ngày 18/10/2013); năm học 2013-2014 (Quyết định số 136-QĐ/ĐU ngày 03/9/2014); năm học 2014-2015 (Quyết định số 14-QĐ/ĐU ngày 05/10/2015); năm học 2015-2016 (Quyết định số 214-QĐ/ĐU ngày 10/10/2016).

  Đảng bộ Học viện tham gia nhiều cuộc thi, đạt được nhiều thành tích cao, cụ thể như: Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET năm 2020 (Quyết định Số 2649-QĐ/BTGTW ngày 13/01/2020).

  Giấy khen đạt giải Ba tập thể cuộc thi Tìm hiểu thành tựu lãnh đạo của Đảng 80 năm đổi mới và lịch sử Học viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2015 (Quyết định Số 126-QĐ/ĐU ngày 19/5/2015) của Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

   Giấy khen của Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết: “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 58
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949