Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư - Thực trạng và triển vọng”

  07/12/2021 21:45 PM


  Sáng 07/12, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư - Thực trạng và triển vọng”. Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 do PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ nhiệm, thuộc nhóm đề tài góp phần triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 20 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện gửi đến trao đổi, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm cho chủ đề của Hội thảo

  Quang cảnh Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư - Thực trạng và triển vọng”

  Báo cáo Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện cho biết, tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã nêu lên phương châm chỉ đạo là Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển. Lần đầu tiên chúng ta chính thức đặt vấn đề cần phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo trong quá trình đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước trong một văn kiện có tính chất chiến lược định hướng sự phát triển của đất nước trong trung và dài hạn. Đảng ta cũng nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này cũng được xác định là một nội dung trong 3 đột phá chiến lược nhằm phát triển đất nước trong thời gian tới. Vì vậy, nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững chính là nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược nêu trên của Đảng ta. Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư - Thực trạng và triển vọng” nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn nói trên và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  Để giúp nhóm tác giả có cơ sở lý luận, thực tiễn và góc nhìn đa chiều trong quá trình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư - Thực trạng và triển vọng” trong thời gian tới, PGS,TS. Phạm Minh Sơn bày tỏ mong muốn tại hội thảo, các nhà khoa học sẽ  tập trung thảo luận, trao đổi trọng tâm vào 3 vấn đề chính, thứ nhất, một số vấn đề lý luận về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Thứ hai, thực trạng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra. Thứ ba, định hướng, giải pháp nhằm tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

   PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Hội thảo diễn ra trên tinh thần khoa học và sự tâm huyết. Các nhà khoa học đã tập trung đi sâu phân tích và làm rõ các nội dung như: Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và yêu cầu mới đối với đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; mối quan hệ giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; thực trạng, nguyên nhân và những đóng góp của nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; quan điểm định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

  Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư - Thực trạng và triển vọng”:

  GS,TS. Trần Văn Phòng, Nguyên Viện trưởng Viện triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Phạm Huy Kỳ, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Lê Thị Minh Loan, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trao đổi tại Hội thảo

  TS. Phan Thị Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm trao đổi tại Hội thảo

  TS. Nguyễn Vân Hạnh, Giảng viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học trao đổi tại Hội thảo

  TS. Phạm Thị Hoa, Giảng viên Khoa Chính trị học trao đổi tại Hội thảo

  Tin, ảnh: Mai Nghiêm, Quang Minh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:185
  • Hôm nay: 2444
  • Tháng hiện tại: 345170
  • Tổng lượt truy cập: 2167526
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949