Đoàn họp rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra thực tế.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Đến giờ phút này, các công tác chuẩn bị đã được thực hiện rất chu đáo. Các đơn vị, lực lượng đã thực hiện tốt các công việc được giao, các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, tất cả các công tác chuẩn bị mới chỉ là bước đầu, vì mục tiêu  đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội. Do đó, trong những ngày tiếp theo, yêu cầu tất cả các lực lượng, đơn vị huy động, tập trung cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, thời gian di chuyển các đoàn chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định để đảm bảo giờ giấc, do đó, cần nghiêm túc thực hiện các quy định đã ban hành để đảm bảo nội dung chính của Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu khắc phục ngay những chi tiết còn chưa hoàn thiện hoặc chưa hợp lý để mọi công tác, mọi hình ảnh được tốt nhất; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng  tham gia phục vụ Đại hội, bảo đảm Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Nhóm PV
(Theo Dangcongsan.vn)