Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

  11/01/2021 07:54 AM


  Chiều ngày 08/01/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS Nguyễn Mậu Tuân, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

  Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày cho biết: Năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tại Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Do đó, việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị tại Học viện đạt nhiều kết quả tích cực.

  Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn thực hiện tốt việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc lấy ý kiến góp ý cho các công việc quan trọng của Học viện được thực hiện nghiêm túc. Nhiều chủ trương quy chế cần sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Học viện được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn triển khai. Việc góp ý những chủ trương lớn của Học viện ở các đơn vị cũng diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm. Học viện cũng ban hành mới và thường xuyên sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm quản lý, triển khai, thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực công tác.

  Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở Học viện đã tích cực, chủ động triển khai chương trình công tác năm 2020; tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn thường xuyên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, chú trọng các chương trình, kế hoạch liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ đã mang lại những kết quả tích cực, tạo nên mối quan hệ nội bộ tốt, đồng thuận từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và từng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện. Từ đó, mỗi cá nhân ở từng vị trí công tác đều có ý thức phát huy trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Học viện.

  Hội nghị đã nghe Báo cáo về công tác của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Nguyễn Mậu Tuân - Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Báo cáo tổng hợp các ý kiến từ hội nghị cơ sở do đồng chí Phạm Thị Thành - Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày; Báo cáo về công tác tài chính năm 2020 do đồng chí Trương Công Đắc - Chánh Văn phòng Học viện trình bày. Các báo cáo giải trình do PGS,TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS,TS Mai Đức Ngọc - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo trình bày. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức , người lao động với mong muốn xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

  Tại Hội nghị, đại biểu đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2022 gồm 07 đồng chí với sự tín nhiệm cao.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Ban thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2022 

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện đạt được trong năm vừa qua trên các mặt công tác; đặc biệt nhấn mạnh Học viện đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong điều kiện bình thường mới; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025); bước đầu chú trọng phân công cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm; đảm bảo nghiêm kỷ cương, kỷ luật học đường gắn với xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và ứng xử văn hóa Trường Đảng. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác thu chi tài chính, xã hội hóa các nguồn lực đầu tư góp phần chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức Học viện. 

  Nhấn mạnh bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong thời gian tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện cần quán triệt và vận dụng hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 trong chỉ đạo triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, đề cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Chú trọng tăng cường dân chủ các mặt công tác của các đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cũng dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ những yêu cầu, mong muốn, kỳ vọng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đảng gắn với từng lĩnh vực (đào tạo, nghiên cứu khoa học, v.v..) và với từng vị trí việc làm. Trong đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về kỷ cương, chất lượng, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chính trị; về ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; về tính đặc thù của giảng viên Trường Đảng, giảng viên lý luận chính trị, v.v… từ đó đặt ra các yêu cầu cụ thể trong công tác cán bộ; cùng với đó là các quy định, quy chế đảm bảo việc triển khai được đúng người, đúng việc.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết, thống nhất, chủ động, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, xứng đáng vị thế, uy tín và bề dày lịch sử phát triển của Học viện.

  Theo hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:143
  • Hôm nay: 4459
  • Tháng hiện tại: 214522
  • Tổng lượt truy cập: 702003
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949