Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

  21/11/2020 06:10 AM


  Ngày 20/11/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

  Các đại biểu thành kính làm lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ

  Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trường Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

  Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện và nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; các thầy cô giáo cùng toàn thể học viên; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội dự, đưa tin.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

  Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng nhau gặp gỡ, ôn lại chặng đường đã qua, tri ân và tôn vinh các thầy giáo, cô giáo, khẳng định sâu sắc hơn bản lĩnh, tinh thần và trí tuệ của các đồng chí là giảng viên dưới mái trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu. Thế hệ những người thầy, các nhà nghiên cứu khoa học của Học viện đã góp phần không nhỏ vào công việc đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp và cán bộ lý luận của Đảng, của đất nước. Cũng từ mái trường này, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị.

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, sự phấn đấu miệt mài và đóng góp bền bỉ, liên tục qua 71 năm xây dựng và phát triển Học viện của đội ngũ các thầy, cô giáo cho ngành giáo dục nói chung, sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước nói riêng. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Học viện đã nỗ lực cố gắng, chủ động vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong điều kiện bình thường mới. Đến nay, Học viện vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, đồng thời thực hiện tốt phòng chống dịch, không có một cán bộ, công chức, viên chức và học viên, sinh viên của Học viện bị nhiễm Covid-19.

  Trong năm 2020, Học viện đã triển khai thành công 5 Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng với nội dung, chương trình được xây dựng công phu, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng người học. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng tăng số lượng các lớp bồi dưỡng chức danh, đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng được thực hiện quyết liệt và có nhiều đổi mới. Trong thời gian qua, Học viện đã gửi hơn 40 báo cáo kiến nghị chắt lọc từ kết quả nghiên cứu khoa học, các chuyên đề, kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, đóng góp vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và soạn thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Cũng trong năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả”; xác định rõ định hướng phát triển Học viện trong 5 năm tới là “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện, xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, là kết quả của sức mạnh đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức trong Học viện; tạo thế và lực mới để Học viện vững bước trong giai đoạn tiếp theo.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm

  Thời gian tới, Học viện sẽ triển khai mạnh mẽ Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế”, đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện; bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển toàn diện hệ thống lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước. Đồng chí Giám đốc Học viện khẳng định, trong quá trình đổi mới, phát triển của Học viện, nhân tố đóng vai trò quyết định là lực lượng các nhà giáo, các nhà khoa học tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, với sự tâm huyết đầy trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng, nhất định Học viện sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, hoàn thành thật tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

  Trân trọng cảm ơn các thế hệ thầy cô giáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã dành hết tâm sức, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo nói chung và sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung đặc biệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, học viên Học viện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh và điều kiện hết sức khó khăn, biến động của năm 2020 với những tình huống không lường trước như dịch bệnh, thiên tai nhưng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của cả nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

  Trân trọng và tự hào về truyền thống hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để xây dựng và phát triển trường Đảng toàn diện, xứng tầm là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ, giảng viên Học viện phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực dạy thực chất, học thực chất, nghiên cứu thực chất và đánh giá thực chất hơn nữa, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước; và trung tâm đổi mới, sáng tạo đối với ngành giáo dục – đào tạo nói chung và đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

  Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

  Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 cá nhân xuất sắc, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân xuất sắc, Huân chương lao động hạng Ba cho 02 cá nhân xuất sắc; và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí đảng viên.

  Tác giả: Đức Mạnh, Minh Hằng

  (Theo hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:115
  • Hôm nay: 8442
  • Tháng hiện tại: 22352
  • Tổng lượt truy cập: 189381
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949