Hội thảo khoa học: ‘‘Thanh niên với việc đấu tranh trên mạng Internet chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay’’

  27/05/2020 16:56 PM


  Sáng nay 27/5/2020, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: ‘‘Thanh niên với việc đấu tranh trên mạng Internet chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay’’. Hội thảo nhằm mục đích đánh giá vai trò, trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay, qua đó rút ra các phương pháp, cách thức đấu tranh hiệu quả.

  Đến tham dự Hội thảo về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Trần Thọ Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

  Về phía Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương có đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên Học viện.

  Ngoài ra còn có đại diện Đoàn Thanh niên Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công An; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Học viện.

  PGS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội Thảo

  Phát biểu chỉ đạo Hội Thảo, PGS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng Thanh niên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí khẳng định: "Muốn phát triển đất nước, chúng ta phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ đó mới bảo vệ được độc lập chủ quyền để phát triển đất nước. Để chống được các quan điểm sai trái, thù địch, trước hết từng đoàn viên, thanh niên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có hiểu biết, có kiến thưc để nhận diện những quan điểm, luận điệu sai trái. Muốn nhận diện được những quan điểm, luận điệu sai trái. mỗi đoàn viên, thanh niên phải trau dồi lý tưởng, rèn luyện ý chí, am hiểu về lịch sử của Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu về đường lối đổi mới đất nước...".

  PGS,TS. Trần Thọ Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Trần Thọ Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: "Thời gian qua, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra rất quyết liệt trên nhiều mặt trận đặc biệt là trên không gian mạng. Chúng ta phải nhận diện được hiện trạng đang diễn ra để chúng ta có những phương án, cách thức đấu tranh, kỹ thuật đấu tranh phù hợp. Từ đó, đxuất phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong điều kiện hiện nay...".

  TS. Lê Thị Chiên - Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

  Tham luận tại Hội thảo TS. Lê Thị Chiên - Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: "Năm 2020, Đảng ta tròn 90 năm ra đời và phát triển, đây là một chặng đường rất đáng tự hào. Một nhiệm vụ rất quan trọng được Đảng ta đặt ra là phải đấu tranh để chống lại các quan điểm sai trái thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đảng ta đã khẳng định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ đường lối, cương lĩnh chính trị của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, bảo vệ vị thế của Việt Nam...".

  ThS. Nguyễn Thị Lan - Tạp chí Lý luận Chính trị tham luận tại Hội thảo

  Trao đổi tại Hội thảo ThS. Nguyễn Thị Lan - Tạp chí Lý luận Chính trị đã chỉ ra một số giải pháp để có thể nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên cuộc chiến không gian mạng như: Cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên các phương tiện truyền thông; các cơ quan quản lý nhà nước cần nâng cao tính hiệu quả trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng thêm các cơ chế chính sách mới để tạo môi trường pháp lý thuận lợi trong việc triển khai các phương án đấu tranh; cần phải đổi mới nội dung phương pháp đấu tranh trên các phương tiện truyền thông đại chúng...

  Cán bộ Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

  Cán bộ Đoàn Thanh niên Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công An tham luận tại Hội thảo

  Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham góp của các vị đại biểu là các đoàn viên, thanh niên công tác, học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công An và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết luận Hội thảo

  Kết luận Hội thảo PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khái quát lại những vấn đề đã thảo luận tại Hội thảo và khẳng định: "Trong không gian mạng hiện nay, chúng ta rất khó phân biệt trắng đen, để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là cả một quá trình nhận thức, chúng ta cần phải có kiến thức, phương pháp và cách thức đấu tranh đúng thì chúng ta mới đấu tranh được; phải có tiến trình, phương pháp đấu tranh vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo nhưng quyết liệt; phải nhận diện rõ vai trò của thanh niên, sinh viên trong cuộc đấu tranh này...".

  Tin, ảnh: Minh Đức

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:224
  • Hôm nay: 4782
  • Tháng hiện tại: 81768
  • Tổng lượt truy cập: 2381132
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949