Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

  07/01/2020 09:40 AM


  Sáng 06/1/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểuchỉ đạo tại Hội nghị

  Dự Hội nghị có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

  Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội dự, đưa tin.

  Thiết thực kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019)

  Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Trong năm 2019, Học viện đã tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019), như Tổ chức các hoạt động tổng kết, hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện và biên soạn cuốn sách “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm xây dựng và phát triển”; sản xuất bộ phim tài liệu “70 năm truyền thống vẻ vang Trường Đảng mang tên Bác”;

  Triển khai tu bổ, tôn tạo địa điểm trường Nguyễn Ái Quốc tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên theo nguyên mẫu của trường Đảng năm 1949; tiến hành xây dựng, nâng cấp phòng trưng bày truyền thống của Học viện với thiết kế hiện đại và quy mô lớn hơn, lưu giữ các kỷ vật của Bác Hồ với Học viện, kỷ vật của nhà trường, các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển…

  Đặc biệt, ngày 14/9/2019 Học viện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Truyền thống. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã về dự, có bài phát biểu quan trọng chúc mừng, biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện qua các thời kỳ; đồng thời chỉ đạo định hướng sự phát triển Học viện trong những năm tới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện đã ra Nghị quyết và ban hành kế hoạch thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với quyết tâm phát huy truyền thống 70 năm, đưa Học viện phát triển lên tầm cao mới.

  Đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

  Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Toàn hệ thống tổ chức xây dựng 139 chương trình đào tạo, bồi dưỡng các loại. Các chuyên đề, bài giảng được bổ sung tăng cường các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp, phát huy được trí tuệ tổng hợp của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Năm 2019, lần đầu tiên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học mới toàn hệ thống vào cùng một thời điểm; tổ chức thi tốt nghiệp hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung trong hệ thống cùng một đợt. Toàn hệ thống Học viện đã tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với hơn 2.700 học viên; 94 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với hơn 8.400 học viên; 25 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; 30 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ Việt Nam; 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công hai lớp và đang tiếp tục tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

  Bên cạnh đó, phương pháp dạy và học của Học viện tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học; chú trọng đối thoại, trao đổi, làm việc nhóm, thuyết trình đề tài. Công tác quản lý giảng viên và học viện tiếp tục được chú trọng. Đảm bảo kỷ luật phát ngôn và đạo đức nhà giáo, v.v..

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

  Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách

  Năm 2019, Học viện đã tổ chức triển khai đồng bộ trên 650 nhiệm vụ khoa học và đạt được nhiều kết quả tích cực. Học viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sưu tầm, xác minh, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam; chú trọng một số nhiệm vụ đột xuất, thể hiện tiếng nói, quan điểm của Trường Đảng.

  Một điểm đặc biệt, trong năm qua, theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, là trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Học viện đã chủ động chắt lọc, xây dựng 38 báo cáo kiến nghị chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nhiều vấn đề lớn như phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng... Các báo cáo kiến nghị được ghi nhận và đánh giá cao.

  Cũng trong năm 2019, Học viện đã tổ chức 120 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học các loại; trong đó có những Hội thảo quy mô lớn, như: Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận. Việc tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học được đổi mới theo phương thức tăng cường trao đổi, phản biện.

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác trường chính trị và và biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương

  Trong năm 2019, Học viện tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy địa phương để nâng cao hiệu quả công tác các trường chính trị; tổ chức 9 đoàn công tác do đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác trường chính trị. Hoạt động này đã thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, quản lý hệ thống của Học viện đối với các trường chính trị, trường bộ, ngành; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, nhất là việc thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành quy định mới về trường chính trị, thực hiện đúng Quy định số 09-QĐi/TW, đảm bảo đúng tên gọi, số lượng khoa, phòng. Đến tháng 11/2019, có 62/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị cấp tỉnh. Năm 2019, Học viện đã tiến hành xây dựng mới bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng Bộ tiêu chí, quy trình công nhận trường chính trị chuẩn.

  Học viện đã trực tiếp hướng dẫn, giúp các địa phương, bộ, ngành sưu tầm tài liệu và nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh, thành phố và các ban, bộ ngành ở Trung ương. Tổ chức thành công 03 Lớp Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, để trang bị kiến thức  chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng.

  Trong năm 2020 với nhiều sự kiện lớn của đất nước, phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, tập trung triển khai thực hiện phương hướng công tác chủ yếu với khẩu hiệu "Dân chủ-Kỷ cương-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả", đưa Học viện phát triển lên tầm cao mới.

  Phát triển xứng tầm là trường Đảng cao cấp của Trung ương

  Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những  thành tích đạt được trong năm qua của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trong năm qua, tập thể cán bộ, công chức, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các chuyên gia Học viện đã đóng góp nhiều nội dung quý báu vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Học viện cần cố gắng hơn nữa để khắc phục một số hạn chế bất cập như: Chậm đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng, tỷ lệ đào tạo bồi dưỡng thiếu cân đối giữa hệ tập trung và không tập trung; đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu còn bất cập về số lượng, chất lượng...

  Bước sang năm 2020, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đặt ra yêu cầu rất cao đối với Học viện, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về định hướng phát triển của Học viện thời gian tới, trong đó có việc hoàn thiện triển khai Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Cùng với đó, quan tâm đầu tư thỏa đáng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ tư duy, trí tuệ, văn hóa đến cơ sở vật chất để phát triển Học viện xứng tầm là trường Đảng cao cấp của Trung ương, xứng đáng tiếp tục là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ.

  "Học viện cần tiếp tục kế thừa những ưu điểm và đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động để phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết Trung ương khóa XII  nhằm góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học chiếu lệ về lý luận và chủ nghĩa Mác-Lênin", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

  Đồng thời, Học viện cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; bám sát vào hai trọng tâm năm đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ các cấp. Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần chủ động tích cực tham gia về nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bồi dưỡng chức danh cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm theo yêu cầu, trình độ và tính chất công việc.

  Đồng thời, đổi mới toàn diện và đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo bồi dưỡng, bám sát phương châm Học viện đề ra, tạo sự chuyển biến trong nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn về chức danh, nhu cầu vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh việc dạy và học, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng quy trình.

  Đặc biệt, trong năm 2020, Học viện cần chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong hệ thống Học viện; trong đó đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

  Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; khẳng định sẽ luôn đồng hành và trông đợi những kết quả tốt đẹp của Học viện trong năm 2020./.

   

  Tác giả: BB,  Đức Mạnh, AJC

  (Theo hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:108
  • Hôm nay: 1534
  • Tháng hiện tại: 120920
  • Tổng lượt truy cập: 2659610
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949