Lý lịch khoa học cán bộ (cập nhật đến tháng 10/2019)

  12/10/2019 10:31 AM


  TT

  HỌ VÀ TÊN

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  GHI CHÚ

  BAN GIÁM ĐỐC

  1.  

  PGS, TS. Lưu Văn An

  Xem

   

  1.  

  PGS, TS. Phạm Minh Sơn

  Xem

   

  1.  

  PGS, TS. Mai Đức Ngọc

  Xem

   

   

   

   

   

  1. KHOA TRIẾT

  1

  Nguyễn Minh Hoàn

  Xem

   

  2

  Trần Hải Minh

  Xem

   

  3

  Nguyễn Thị Như Huế

  Xem

   

  4

  Bùi Thị Thanh Hương

  Xem

   

  5

  Ngô Đình Xây

  Xem

   

  6

  Trần Thị Giang

  Xem

   

  7

  Vũ Thị Thu Hương

  Xem

   

  8

  Nguyễn Văn Đại

  Xem

   

  9

  Vũ Thị Hồng Nhung

  Xem

   

  10

  Đỗ Thị Thu Hà

  Xem

   

  1. KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  1

  Lê Thị Thúy

  Xem

   

  2

  Nguyễn Thị Kim Thu

  Xem

   

  3

  Đàm Cẩm Giang

  Xem

   

  4

  Dương Ngọc Anh

  Xem

   

  5

  Nguyễn Thùy Anh

  Xem

   

  6

  Nguyễn Bích Diệp

  Xem

   

  7

  Phan Minh Đức

  Xem

   

  8

  Đinh Thu Hà

  Xem

   

  9

  Ngô Thị Thu Hà

  Xem

   

  10

  Nguyễn Thị Khuyên

  Xem

   

  11

  Trần Thị Ngọc Minh

  Xem

   

  12

  Phạm Văn Nghĩa

  Xem

   

  13

  Nguyễn Minh Nguyệt

  Xem

   

  14

  Vũ Việt Phương

  Xem

   

  15

  Đồng Văn Phường

  Xem

   

  16

  Đào Anh Quân

  Xem

   

  17

  Nguyễn Thị Thanh

  Xem

   

  18

  Nguyễn Bảo Thư

  Xem

   

  19

  Trần Minh Trang

  Xem

   

  20

  Bùi Thị Tiến

  Xem

   

  21

  Trương Thị Hoàng Yến

  Xem

   

  22

  Nguyễn Thị Thìn

  Xem

   

  1. KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  1

  Bùi Thị Kim Hậu

  Xem

   

  2

  Khuất Thị Thanh Vân

  Xem

   

  3

  Phạm Thị Nhung

  Xem

   

  4

  Nguyễn Vân Hạnh

  Xem

   

  5

  Nghiêm Sỹ Liêm

  Xem

   

  7

  Bùi Lệ Quyên

  Xem

   

  8

  Vũ Minh Thành

  Xem

   

  1. KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

  1

  Vũ Ngọc Lương

  Xem

   

  2

  Nguyễn Phạm Lệ Hằng

  Xem

   

  3

  Vũ Thị Duyên

  Xem

   

  4

  Nguyễn Thị Hảo

  Xem

   

  5

  Phùng Thị Hiển

  Xem

   

  6

  Nguyễn Thành Long

  Xem

   

  7

  Bùi Kim Đỉnh

  Xem

   

  8

  Cao Văn Liên

  Xem

   

  9

  Phạm Thị Kim Oanh

  Xem

   

  1. KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  1

  Doãn Thị Chín

  Xem

   

  2

  Lê Đình Năm

  Xem

   

  3

  Phạm Thị Thảo

  Xem

   

  4

  Vũ Quang Ánh

  Xem

   

  5

  Lê Thị Thúy Bình

  Xem

   

  6

  Nguyễn Thị Mai Lan

  Xem

   

  7

  Lê Thị Thảo

  Xem

   

  8

  Nguyễn Thị Minh Thùy

  Xem

   

  9

  Trần Thị Minh Tuyết

  Xem

   

  1. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
  1.  

  Trần Thị Hương

  Xem

   

  1.  

  Bùi Quang Hiệp

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Vân Anh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thọ Ánh

  Xem

   

  1.  

  Trần Thị Bình

  Xem

   

  1.  

  Trần Thị Anh Đào

  Xem

   

  1.  

  Trương Thị Duyên

  Xem

   

  1.  

  Phùng Văn Hải

  Xem

   

  1.  

  Lê Văn Hội

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Ngọc Loan

  Xem

   

  1.  

  Đặng Thanh Phương

  Xem

   

  1.  

  Phan Sỹ Thanh

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Minh Tuấn

  Xem

   

      14.

  Trương Ngọc Nam

  Xem

   

  1. KHOA TUYÊN TRUYỀN

  1

  Lương Ngọc Vĩnh

  Xem

   

  2

  Tào Thị Khánh Hà

  Xem

   

  3

  Hoàng Quốc Bảo

  Xem

   

  4

  Phạm Thị Quế Hằng

  Xem

   

  5

  Lê Đức Hoàng

  Xem

   

  6

  Nguyễn Thị Hồng

  Xem

   

  7

  Phạm Huy Kỳ

  Xem

   

  8

  Nguyễn Mỹ Linh

  Xem

   

  9

  Nguyễn Thanh Nga

  Xem

   

  10

  Bùi Thị Như Ngọc

  Xem

   

  11

  Đoàn Thị Minh Oanh

  Xem

   

  12

  Lưu Thị Thu Phương

  Xem

   

  13

  Trần Văn Phương

  Xem

   

  14

  Vũ Hoài Phương

  Xem

   

  15

  Quản Văn Sỹ

  Xem

   

  16

  Đinh Thị Thanh Tâm

  Xem

   

  17

  Cao Hiền Trang

  Xem

   

  18

  Lưu Huyền Trang

  Xem

   

  19

  Phạm Ngọc Trung

  Xem

   

  20

  Nguyễn Văn Việt

  Xem

   

  1. KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

  1

  Nguyễn Xuân Phong

  Xem

   

  2

  Võ Thị Hoa

  Xem

   

  3

  Dương Thị Thục Anh

  Xem

   

  4

  Trần Thị Yến

  Xem

   

  5

  Vương Đoàn Đức

  Xem

   

  6

  Phạm Thị Hoa

  Xem

   

  7

  Hoàng Liên Hương

  Xem

   

  8

  Đào Duy Khánh

  Xem

   

  9

  Trần Thị Hoa Lê

  Xem

   

  10

  Dương Xuân Ngọc

  Xem

   

  11

   Tô Thị Oanh

  Xem

   

  12

  Lưu Văn Thắng

  Xem

   

  1. KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

  1

  Nguyễn Ngọc Oanh

  Xem

   

  2

  Lưu Thúy Hồng

  Xem

   

  3

  Nguyễn Thị Ngọ

  Xem

   

  4

  Dương Quốc Bảo

  Xem

   

  5

  Đỗ Thị Thanh Hà

  Xem

   

  6

  Nguyễn Thị Thu Hà (1975)

  Xem

   

  7

  Nguyễn Thị Thu Hà (1989)

  Xem

   

  8

  Phan Khánh Hà

  Xem

   

  9

  Ngô Thị Thúy Hiền

  Xem

   

  10

  Phạm Lê Dạ Hương

  Xem

   

  11

  Nguyễn Thị Thương Huyền

  Xem

   

  12

  Đỗ Thị Hùng Thúy

  Xem

   

  13

  Lưu Trần Toàn

  Xem

   

  14

  Bùi Thị Vân

  Xem

   

  1. KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  1

  Trần Quang Hiển

  Xem

   

  2

  Vũ Thị Thu Quyên

  Xem

   

  3

  Nguyễn Thị Vân Hằng

  Xem

   

  4

  Huỳnh Thị Chuyên

  Xem

   

  5

  Cao Thị Dung

  Xem

   

  6

  Trần Thái Hà

  Xem

   

  7

  Đỗ Thu Hiền

  Xem

   

  8

  Nguyễn Hoàng Diệu Linh

  Xem

   

  9

  Trịnh Như Quỳnh

  Xem

   

  10

  Nguyễn Vũ Tiến

  Xem

   

  1. KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

  1

  Lưu Hồng Minh

  Xem

   

  2

  Nguyễn Thị Tố Quyên

  Xem

   

  3

  Phạm Hương Trà

  Xem

   

  4

   Nguyễn Thị Xuân Nguyên

  Xem

   

  5

  Phạm Võ Quỳnh Hạnh

  Xem

   

  6

  Nguyễn Thị Ngọc Huế

  Xem

   

  7

  Bùi Thu Hương

  Xem

   

  8

  Dương Thị Thu Hương

  Xem

   

  9

  Phó Thanh Hương

  Xem

   

  10

  Đỗ Đức Long

  Xem

   

  11

  Nguyễn Thị Thúy Mai

  Xem

   

  12

  Vũ Hào Quang

  Xem

   

  13

  Phạm Thị Vân

  Xem

   

  1. KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

  1

  Nguyễn Thị Trường Giang

  Xem

   

  2

  Đinh Thị Thu Hằng

  Xem

   

  3

  Đinh Thị Xuân Hòa

  Xem

   

  4

  Đinh Ngọc Sơn

  Xem

   

  5

  Nguyễn Thị Bích Hạnh

  Xem

   

  6

  Đinh Hồng Anh

  Xem

   

  7

  Nguyễn Thùy Vân Anh

  Xem

   

  8

  Trần Thị Vân Anh (77)

  Xem

   

  9

  Trần Thị Vân Anh (79)

  Xem

   

  10

  Vũ Thế Cường

  Xem

   

  11

  Nguyễn Nga Huyền

  Xem

   

  12

  Trần Thị Phương Lan

  Xem

   

  13

  Trần Thị Hoa Mai

  Xem

   

  14

  Ngô Bích Ngọc

  Xem

   

  15

  Nguyễn Trí Nhiệm

  Xem

   

  16

  Lương Đông Sơn

  Xem

   

  17

  Phạm Thị Thanh Tịnh

  Xem

   

  18

  Nguyễn Thị Thu

  Xem

   

  19

  Lê Ngọc Tùng

  Xem

   

  20

  Phạm Quỳnh Trang

  Xem

   

  21

  Nguyễn Thị Thu Trà

  Xem

   

  22

  Trương Thị Hoài Trâm

  Xem

   

  23

  Nguyễn Văn Trường

  Xem

   

  1. KHOA XUẤT BẢN

  1

  Hà Huy Phượng

  Xem

   

  2

  Vũ Thùy Dương

  Xem

   

  3

  Khuất Thị Huyền

  Xem

   

  4

  Trần Thị Mai Dung

  Xem

   

  5

  Đặng Mỹ Hạnh

  Xem

   

  6

  Trần Thị Hồng Hoa

  Xem

   

  7

  Hoàng Minh Lường

  Xem

   

  8

  Trần Thu Quỳnh

  Xem

   

  9

  Phạm Văn Thấu

  Xem

   

  10

  Nguyễn Thị Tuyết Thu

  Xem

   

  11

  Vũ Thị Ngọc Thùy

  Xem

   

  1. KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ QUẢNG CÁO

  1

  Nguyễn Thị Minh Hiền

  Xem

   

  2

  Mai Thị Lan Phương

  Xem

   

  3

  Phạm Hải Chung

  Xem

   

  4

  Đỗ Thị Hải Đăng

  Xem

   

  5

  Vũ Tuấn Hà

  Xem

   

  6

  Đinh Thị Thuý Hằng

  Xem

   

  7

  Đỗ Thị Minh Hiền

  Xem

   

  8

  Lương Tiến Hiệp

  Xem

   

  9

  Vũ Thị Kim Hoa

  Xem

   

  10

  Tào Thanh Huyền

  Xem

   

  11

  Lê Thị Thuỳ Linh

  Xem

   

  12

  Nguyễn Thùy Linh

  Xem

   

  13

  Vũ Hạnh Ngân

  Xem

   

  14

  Nguyễn Hoàng Oanh

  Xem

   

  15

  Phạm Thị Hồng Phương

  Xem

   

  16

  Nguyễn Hoàng Yến

  Xem

   

  1. KHOA NGOẠI NGỮ
  1.  

  Vũ Phương Anh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Tuấn Anh

  Xem

   

  1.  

  Hoàng Thị Minh Ánh

  Xem

   

  1.  

  Lê Thế Hà Châu

  Xem

   

  1.  

  Trương Thủy Chung

  Xem

   

  1.  

  Phạm Thu Giang

  Xem

   

  1.  

  Phạm Thị Hà

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thanh Hà

  Xem

   

  1.  

  Dương Thị Thúy Hằng

  Xem

   

  1.  

  Dương Thị Hào

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thúy Huệ

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thanh Hương

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Hương

  Xem

   

  1.  

  Trần Quang Huy

  Xem

   

  1.  

  TrầnT.Thanh Huyền

  Xem

   

  1.  

  Trịnh Thị Diệu Huyền

  Xem

   

  1.  

  Chu Thị Bích Liên

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thùy Linh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Kiều Linh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Phương Loan

  Xem

   

  1.  

  Vũ Ngọc Long

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Việt Nga

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Xem

   

  1.  

  Lê Ngọc Oanh

  Xem

   

  1.  

  Lương Bá Phương

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thanh Phương

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị  Bích Phượng

  Xem

   

  1.  

  Lê Thị Phượng

  Xem

   

  1.  

  Thân Văn Thanh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Hồng Thủy

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Thị Thu Trang

  Xem

   

  1.  

  Trịnh Thị Thu Hiền

  Xem

   

  1. KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

  1

  Trần Thị Thu Hiền

  Xem

   

  2

  Đinh Quang Tuấn

  Xem

   

  3

  Phan Thị Thanh Hải

  Xem

   

  4

  Lý Thị Minh Hằng

  Xem

   

  5

  Nguyễn Thị Hà Thu

  Xem

   

  6

  Trần Thị Thu Giang

  Xem

   

  7

  Lê Thị Anh

  Xem

   

  8

  Phạm Văn Bằng

  Xem

   

  9

  Phạm Văn Bôn

  Xem

   

  10

  Bùi Ngọc Diệp

  Xem

   

  11

  Lê Văn Hiếu

  Xem

   

  12

  Bùi Thị Minh Hải

  Xem

   

  13

  Vũ Thùy Hương

  Xem

   

  14

  Lê Thành Khôi

  Xem

   

  15

  Trần Thị Minh Ngọc

  Xem

   

  16

  Lữ Đăng Nhạc

  Xem

   

  17

  Hà Sỹ Nguyên

  Xem

   

  18

  Lê Cẩm Nhung

  Xem

   

  19

  Lê Thế Quân

  Xem

   

  1. VIỆN BÁO CHÍ
  1.  

  Đỗ Thị Thu Hằng

  Xem

   

  1.  

  Trương Thị Kiên

  Xem

   

  1.  

  Lê Thu Hà

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Tý

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Văn Dững

  Xem

   

  1.  

  Dương Quốc Bình

  Xem

   

  1.  

  Lương Thị Phương Diệp

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Văn Hào

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Quang Hòa

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Huyền

  Xem

   

  1.  

  Lê Thị Nhã

  Xem

   

  1.  

  Vũ Huyền Nga

  Xem

   

  1.  

  Bùi Đức Anh Linh

  Xem

   

  1.  

  Phạm Thị Mai Liên

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Tuyết Minh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thúy Quỳnh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Hằng Thu

  Xem

   

  1.  

  Trần Minh Tuấn

  Xem

   

  1. BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ
  1.  

  Trần Xuân Học

  Xem

   

  1.  

  Lê Thị Phượng

  Xem

   

  1.  

  Đặng Thị Thoa

  Xem

   

  1.  

  Võ Thị Hương Giang

  Xem

   

  1.  

  Phạm Xuân Huy

  Xem

   

  1.  

  Phạm Thị Thu Trang

  Xem

   

  1. BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  1

  Trần Thanh Giang

  Xem

   

  2

  Nguyễn Thị Thu Thủy

  Xem

   

  3

  Trần Văn Thư

  Xem

   

  4

  Nguyễn Viết Sơn

  Xem

   

  5

  Hoàng Anh Thao

  Xem

   

  6

  Đỗ Thị Đào

  Xem

   

  7

  Hoàng Thị Hằng

  Xem

   

  8

  Tạ Như Sơn

  Xem

   

  9

  Nguyễn Đức Minh

  Xem

   

  10

  Vũ Tuyên Hoàng

  Xem

   

  11

  Ngô Đức Phương

  Xem

   

  12

  Vương Hoàng Long

  Xem

   

  13

  Lê Hồng Quang

  Xem

   

  14

  Lưu Bích Thủy

  Xem

   

  15

  Phạm Trung Kiên

  Xem

   

  16

  Nguyễn Thị Hoàng

  Xem

   

  17

  Phạm Hữu Thuận

  Xem

   

  18

  Nguyễn Việt Hà

  Xem

   

  19

  Mai Việt Dũng

  Xem

   

  20

  Phạm Thu Phương

  Xem

   

  21

  Bùi Thị Thanh Huyền

  Xem

   

  1. BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

  1

  Nguyễn Đức Luận

  Xem

   

  2

  Nguyễn Thúy Hà

  Xem

   

  3

  Nguyễn Xuân Hiển

  Xem

   

  4

  Lê Trần Lan Hương

  Xem

   

  5

  Phan Hoàng Quỳnh

  Xem

   

  6

  Trần Thị Quỳnh Trang

  Xem

   

  1. BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  1

  Hoàng Thị Tú Anh

  Xem

   

  2

  Trương Thị Hằng

  Xem

   

  3

  Đỗ Xuân Quang

  Xem

   

  4

  Nguyễn Thị Thúy Hạnh

  Xem

   

  5

  Nguyễn Thị Anh Thư

  Xem

   

  6

  Nguyễn Thị Nghĩa

  Xem

   

  7

  Hoàng Thị Diệu

  Xem

   

  8

  Vũ Thị Hiền

  Xem

   

  9

  Trần Thị Thùy Dung

  Xem

   

  10

  Lê Hồng Hà

  Xem

   

  11

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Xem

   

  1. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
  1.  

  Vũ Thanh Vân

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Hường

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Hoàng Anh

  Xem

   

  1.  

  Phạm Bình Dương

  Xem

   

  1.  

    Nguyễn Thị Lan Phương

  Xem

   

  1.  

    Nguyễn Minh Phương

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Vân Trang

  Xem

   

  1. BAN THANH TRA

  1

  Nguyễn Thị Hải Yến

  Xem

   

  2

  Nguyễn Mạnh Cường

  Xem

   

  3

  Trần Thanh Bình

  Xem

   

  4

  Lại Thị Thu Hà

  Xem

   

  5

  Phạm Ngọc Thông

  Xem

   

  1. VĂN PHÒNG
  1.  

  Nguyễn Thị Tú

  Xem

   

  1.  

  Đinh Xuân Phi

  Xem

   

  1.  

  Trần Tuấn Anh

  Xem

   

  1.  

  Bùi Thị Lan Anh

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Văn Bích

  Xem

   

  1.  

  Vũ Thị Hoàng Cầm

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thùy Chi

  Xem

   

  1.  

  Lê Quang  Cường

  Xem

   

  1.  

  Phạm Thị Dung

  Xem

   

  1.  

  Phan Công Điệp

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thanh Định

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Ngọc Đông

  Xem

   

  1.  

  Bùi Minh Đức

  Xem

   

  1.  

  Lục Văn Dương

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thái Hà

  Xem

   

  1.  

  Lê Thúy Hằng

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Trung Hiếu

  Xem

   

  1.  

  Lê Khánh Hùng

  Xem

   

  1.  

  Trần Thị Lan Hương

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Thị Thu Hương

  Xem

   

  1.  

  Lường Khắc Khu

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Xuân Khuê

  Xem

   

  1.  

  Đồng Thị Kim Khuyến

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thanh Loan

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Mai Nghiêm

  Xem

   

  1.  

  Đào Khắc Ngợi

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Công Phấn

  Xem

   

  1.  

  Dương Mai Phương

  Xem

   

  1.  

  Bùi Thị Phượng

  Xem

   

  1.  

  Vũ Hồng Thái

  Xem

   

  1.  

  Trần Xuân Thế

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Trọng Thư

  Xem

   

  1.  

  Phạm Thị Thanh Thủy

  Xem

   

  1.  

  Lê Thị Thuyết

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Tuấn Tùng

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Hồng Vân

  Xem

   

  1.  

  Vương Hoàng Yến

  Xem

   

  1.  

  Trương Thị Yến

  Xem

   

  1. PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
  1.  

  Nguyễn Thị Hồng Mến

  Xem

   

  1.  

  Phạm Ngọc Lân

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Chí Hiếu

  Xem

   

  1.  

  Lê Khánh Lộc

  Xem

   

  1.  

  Ngô Hữu Ái

  Xem

   

  1.  

  Trương Thị Cậy

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Văn Chung

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Hùng Cường

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Dung

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thu Hiền

  Xem

   

  1.  

  Hoàng Thị Huế

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thị Huệ

  Xem

   

  1.  

  Bùi Thị Huyền

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Xuân Long

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Thành Nam

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Đình Phương

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Công Quân

  Xem

   

  1.  

  Đặng Hữu Quang

  Xem

   

  1.  

  Lê Đình Quyền

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Văn Tập

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Đức Thành

  Xem

   

  1.  

  Trương Đức Thành

  Xem

   

  1.  

  Trần Anh Tuấn

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Tiến Vinh

  Xem

   

  1.  

  Đỗ Quốc Vương

  Xem

   

  1.  

  Nghiêm Hải Yến

  Xem

   

  1. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỖ TRỢ SINH  VIÊN
  1.  

  PHẠM TUYÊN

  Xem

   

  1.  

  Vũ Quốc Cường

  Xem

   

  1.  

  Nguyễn Đình Định

  Xem

   

  1.  

  Vũ Văn Kiều

  Xem

   

  1.  

  Dư Thế Anh

  Xem

   

  1.  

  Thái Hồng Đức

  Xem

   

  1.  

  Lê Trung Thu

  Xem

   

  1.  

  Lê Thị Ninh Thuận

  Xem

   

  1.  

  Phạm Ngọc Thúy Hằng

  Xem

   

  1. TT KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

  1

  Nguyễn Thị Ngọc Hoa

  Xem

   

  2

  Nguyễn Thị Hương

  Xem

   

  3

  Trần Thị Thảo Anh

  Xem

   

  4

  Trần Đình Đức

  Xem

   

  5

  Hoàng Việt Linh

  Xem

   

  1. TT THÔNG TIN KHOA HỌC

  1

  Nguyễn Thanh Thảo

  Xem

   

  2

  Lê Thị Phương Hảo

  Xem

   

  3

  Vũ Thị Hồng Luyến

  Xem

   

  4

  Nguyễn Thị Lay Dơn

  Xem

   

  5

  Phạm Thị Hằng

  Xem

   

  6

  Phạm Thị Thúy Hằng

  Xem

   

  7

  Lê Thị Hiên

  Xem

   

  8

  Trương Thị Mỹ Linh

  Xem

   

  9

  Trần Thị Việt Nhung

  Xem

   

  10

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  Xem

   

  11

  Nghiêm Thị Thu Trang

  Xem

   

  12

  Nguyễn Thị Kiều Trinh

  Xem

   

  13

  Nguyễn Thị Hải Yến

  Xem

   

  1. TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

  1

  Trần Thị Thu Nga

  Xem

   

  2

  Nguyễn Đức Hạnh

  Xem

   

  3

  Bùi Thị Hương

  Xem

   

  4

  Trần Thị Kim Dung

  Xem

   

  5

  Nguyễn Thị Thanh Hương

  Xem

   

  6

  Trương Thị Thu Quyên

  Xem

   

  7

  Tạ Đức Tuấn

  Xem

   

  8

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Xem

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:158
  • Hôm nay: 6575
  • Tháng hiện tại: 128277
  • Tổng lượt truy cập: 3167664
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949