Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII)

  07/06/2019 07:59 AM


  Sáng 06/6/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I (Hà Nội), Học viện Chính trị khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh), Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng), Học viện Chính trị khu vực IV (Cần Thơ), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội).

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện.

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII) và những nội dung, nhiệm vụ cơ bản được vận dụng, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Học viện (Ảnh chụp màn hình trực tuyến tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

  Thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 16 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn về các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

  Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau hai ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

  Thông báo tại Hội nghị, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Hội nghị Trung ương 10 thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đề cương báo cáo chính trị, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Trung ương thống nhất nhận định, mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế như: Kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế...

  Lãnh đạo Đảng ủy - Ban Giám đốc và lãnh đạo các chi bộ, đơn vị chức năng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) tại điểm cầu trực tuyến Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất sáu nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

  Về nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị Khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra các bài học kinh nghiệm: Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, định hướng về Đại hội đảng bộ các cấp; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

  Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, Khoá XII trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, với vai trò là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước; trung tâm nghiên cứu khoa học, tham vấn và cung cấp luận cứ cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được đề ra trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020; chú ý làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đã đề ra. 

  Tin: hcma.vn - Ảnh: Trí Nhân

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:101
  • Hôm nay: 7050
  • Tháng hiện tại: 121925
  • Tổng lượt truy cập: 2421289
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949