Hội nghị trực tuyếnTổng kết công tác tổ chức- cán bộ năm 2018

  05/01/2019 08:07 AM


  Chiều 03/1/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cán bộ năm 2018. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các các vụ, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện trung tâm;  các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ chuyên trách các Học viện trực thuộc.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (màn hình trực tuyến tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

  Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cán bộ năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 do TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ trình bày tại Hội nghị chỉ rõ, năm 2018, với phương châm "Dân chủ - Sáng tạo- Đồng bộ - Chất lượng", công tác tổ chức, cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai toàn diện các nội dung công tác; thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng chủ trương, nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn, năng lực công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

  Trong năm 2018, Học viện tập trung triển khai Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 của Bộ Chính trị, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 14-3-2018 của Đảng ủy, Quyết định số 1589/QĐ-HVCTQG ngày 26-3-2018 của Giám đốc Học viện về sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với chủ trương giảm cấp trung gian, cấp phòng ban, không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị có những đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tế, vừa quan tâm tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, vừa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tham mưu, hành chính hậu cần; vừa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh vừa bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí việc làm.

  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, thực hiện nền nếp. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định hồ sơ cán bộ, nhận xét tiêu chuẩn chính trị, kê khai tài sản, thu nhập. Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước (lương, phụ cấp,...). Những quy định mới liên quan đến chính sách cán bộ thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời; bảo đảm tốt quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện.

  Đánh giá cao những thành tựu trong công tác cán bộ năm 2018, tham góp tại hội nghị, các ý kiến tập trung thảo luận về việc triển khai cơ cấu tổ chức bộ máy của 33 đơn vị trực thuộc theo Quyết định 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện các quy chế về tuyển dụng, tinh giảm biên chế, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các vấn đề về chính sách đối với cán bộ trong đó có chính sách nâng ngạch, chính sách tiền lương, chính sách kéo dài đối với cán bộ nghỉ quản lý, chính sách đào tạo, bồi dưỡng… gắn với việc triển khai Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

  Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ năm 2019, khẳng định sắc thái Trường Đảng, các ý kiến tại Hội nghị đề nghị cần hoàn thiện quy định về luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ đi thực tế trên toàn hệ thống; cần có lộ trình biên chế cho các đơn vị, đặc biệt là các học viện trực thuộc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cán bộ, đặc biệt trong quy trình lưu trữ và xử lý hồ sơ,…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để những tồn tại trong công tác cán bộ năm 2018. Đồng chí đề nghị thời gian tới, công tác cán bộ cần bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển của Học viện; Thực hiện quản lý hệ thống, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất trong công tác cán bộ, đồng thời tăng cường sự phân cấp, gắn với trách nhiệm, tự chủ và sáng tạo của các đơn vị cấp dưới; Rà soát, cập nhật các văn bản, chính sách, đảm bảo tính pháp lý, hiệu lực, hiệu quả trong công tác cán bộ. Đồng chí cũng yêu cầu rà soát lại biên chế của Học viện theo các thông tư, hướng dẫn, quy định, quy chế của cấp trên; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “tâm trong, trí sáng”, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực./.

   

  Theo hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:49
  • Hôm nay: 401
  • Tháng hiện tại: 56807
  • Tổng lượt truy cập: 494225
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949