Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  10/10/2018 15:25 PM


  Chiều 09/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn hệ thống Học viện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Thường trực Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện; thủ trưởng các đơn vị, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Học viện và các Học viện khu vực.

  Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 8), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 đến ngày 6/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tổ chức Hội nghị lần thứ 8 xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội nghị  thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tới đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý Học viện

  Đồng thời, thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị cũng đã xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  Quang cảnh Hội nghị  trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Kết thúc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và yêu cầu mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8; yêu cầu cấp ủy các đơn vị cần nắm chắc kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII./.

  Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mai Nghiêm

  (Theo hcma.vn)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:101
  • Hôm nay: 1300
  • Tháng hiện tại: 59080
  • Tổng lượt truy cập: 1967743
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949