Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay”

  27/04/2021 12:54 PM


  Ngày 27/4/2021, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Dự Hội thảo, về phía Hội đồng Lý luận Trung ương có GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện; đại diện Viện Kinh tế chính trị học, Viện Triết học, Vụ Quản lý Khoa học.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS.Trương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trường, Nguyên Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; các nhà khoa học đến từ các đơn vị cùng đông đảo lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường.

  Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị khu vực I, Đại học Lao động - Thương binh và xã hội, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam…

  Toàn cảnh Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay”

  Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, “Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường đại học xây dựng trở thành đại học trọng điểm quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của cán bộ, giảng viên Học viện là nghiên cứu một cách hệ thống, bài bản, sâu sắc mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện và hơn thế nữa để giảng dạy, “truyền cảm hứng” cho sinh viên, học viên các hệ lớp đại học, sau đại học, các lớp bồi dưỡng...”.

  PGS,TS. Phạm Minh Sơn chia sẻ, trong thời gian qua, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nghiêm túc học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng việc trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng giảng các chuyên đề, nghiên cứu các Văn kiện của Đại hội, đọc sách, báo phân tích các nội dung Nghị quyết Đại hội. Về cơ bản, cán bộ, giảng viên nắm vững tư tưởng, nội dung Nghị quyết và bước đầu áp dụng vào công tác chuyên môn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các khoa, Viện bám sát nội dung Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội, nhanh chóng cập nhật, bổ sung những điểm mới của Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện chương trình đào tạo bồi dưỡng, giáo trình, giáo án, đề tài khoa học sát với từng đối tượng cụ thể...

  “Hội thảo hôm nay sẽ thực sự trở thành diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và các học viên, sinh viên trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, từ đó vận dụng vào công tác, học tập của mình”- Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói.

  PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo Đề dẫn Hội thảo

  Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức với các chủ đề khác nhau, xung quanh nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông.

  Tại Hội thảo, các tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và quan trọng, đánh giá và phân tích làm rõ những vấn đề lớn, ở tầm vĩ mô mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cập, như: Chủ đề Đại hội; thành tựu 35 năm đổi mới đất nước; những điểm mới phát triển lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; dự báo tình hình thế giới, trong nước thời gian tới; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, 2045; giải quyết các mối quan hệ lớn trên các mặt của đời sống chính trị - xã hội, kinh tế… của đất nước.

  Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo gồm: GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

  PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về “Quán triệt tư duy và quan điểm mới của Đại hội Đảng XIII vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị”

  PGS,TS. Lương Khắc Hiếu, Nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Nhận thức đúng đắn những vấn đề cấp thiết đặt ra để xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới”

  GS,TS. Trần Văn Phòng, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về “Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội Đảng XIII vào giảng dạy triết học”

  PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trường, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Một số vấn đề về đảng cầm quyền, nội dung, phương thức cầm quyền trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

  PGS,TS. Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về “Những điểm mới về động lực cho phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

  PGS,TS. Doãn Thị Chín, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên tuyền tham luận về “Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy một số nội dung của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh”

  PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và vận dụng vào lĩnh vực báo chí - truyền thông”

  PGS,TS. Hà Huy Phựợng, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Xây dựng và phát triển thương hiệu đào tạo báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

  PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về ‘Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào đào tạo, bồi dưỡng độingũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí Việt Nam giai đoạn 2021-2025”

  PGS,TS. Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy báo chí - truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

  Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã trao đổi cụ thể về kiến thức và kỹ năng vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề lý luận chính trị ở các góc độ tiếp cận như: Thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế trí thức; mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng; quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; vấn đề phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu…  

  Một số nhà khoa học cũng đã đề cập trực tiếp việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy công tác tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông và một số ngành khoa học xã hội nhân văn ở các góc độ tiếp cận khác nhau.

  GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết luận Hội thảo

  Kết luận Hội thảo, GS,TS.Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm có tính khoa học cao và tâm huyết của các nhà khoa học cho chủ đề Hội thảo. Ông khẳng định Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra, thành công tốt đẹp. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần cung cấp các luận cứ khoa học, kỹ năng vận dụng Nghị quyết của Đảng vào công tác nghiên cứu và giảng dạy sao cho đúng, đủ và sâu sắc các luận cương, luận điểm của Nghị Quyết. Thông qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giữ vững thương hiệu là cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông hàng đầu của cả nước.

  Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

  Tin, ảnh: Mai Nghiêm

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:121
  • Hôm nay: 5465
  • Tháng hiện tại: 116668
  • Tổng lượt truy cập: 633442
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949