Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện họp tổng kết hoạt động khoa học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  29/01/2019 15:13 PM


  Sáng 28/1, tại phòng Họp C, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học việnđã chủ trì buổi họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhằm tổng kết hoạt động khoa học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Buổi họp có sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường.

  Hội đồng đã nghe  PGS,TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách khoa học  Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt  kết quả hoạt động khoa học  năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; các ý kiến, trao đổi của các thành viên Hội đồng vào bản dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động khoa học năm 2019;  đại diện Ban Quản Khoa học giải trình các vấn đề về hoạt động khoa học của nhà trường;  thông qua Danh sách các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học năm 2018 đề nghị Giám đốc Học viện khen thưởng.

  Quang cảnh Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện họp tổng kết hoạt động khoa học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  Trong năm 2018, hoạt động khoa học của Học viện đã đạt được những thành tựu quan trọng và có nhiều khởi sắc. Học viện đã triển khai 4 đề tài khoa học cấn Nhà nước, 5 đề tài, dự án quốc tế, 1 chương trình hợp tác quốc tế, 6 đề tài cấp bộ, 18 đề tài  nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm, 111 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 26 đề tài sinh viên. Học viện tổ chức 45 hội thảo khoa học các cấp. Các nhà khoa học của Học viện xuất bản 27 cuốn sách, 309 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và 17 công trình công bố quốc tế.

  Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều cho rằng có được thành tựu nổi bật trên là do hoạt động khoa học luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của  Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Các nhà khoa học có năng lực và ý thức trách nhiệm cao. Công tác quản lý khoa học có nhiều đổi mới theo hướng kiến tạo, phục vụ. Việc khen thưởng và kỷ luật trong hoạt động khoa học được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, khách quan tạo nên những hiệu ứng tích cực, kích thích đội ngũ cán bộ, giảng viên, người học chủ động và nhiệt tình tham gia các hoạt động khoa học.

  Bên cạnh những thành tựu đạt được, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề bất cập còn tồn tại hiện nay như chất lượng một số đề tài, hội thảo khoa học chưa cao, đặc biệt là những đề tài do cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên thực hiện chưa đạt yêu cầu như mong muốn; việc đánh giá, xếp loại đề tài chưa phù hợp với chất lượng sản phẩm; kinh phí cấp cho các đề tài chưa thực sự tập trung cho các nhiệm vụ khoa học trọng điểm… Nhiều thành viên đã đề xuất, đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khoa học của Học viện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện phát biểu kết luận cuộc họp

  Kết luận cuộc họp, PGS,TS Trương Ngọc Nam  định hướng một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động khoa học trong năm 2019 và thời gian tới. Trong đó, Giám đốc Học viện đặc biệt lưu ý, nhấn mạnh hoạt động khoa học cần bám sát chiến lược phát triển của Học viện; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học gắp với việc bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học the hướng tang cường chủ động, sáng tạo, dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, coi trọng chất lượng, hiệu quả sản phẩm khoa học và khắc phục triệt để chủ nghĩa hình thức trong nghiên cứu khoa học.

  Thảo Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:33
  • Hôm nay: 295
  • Tháng hiện tại: 86740
  • Tổng lượt truy cập: 787075
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949