Sáng 01/7/2024, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Chiều 28/6/2024, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Hội đồng trường lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Hội đồng trường trong 6 tháng đầu năm 2024 và đề ra phương hướng, công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Sáng 28/3/2024, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Hội đồng trường trong Quý I năm 2024 và đề ra phương hướng, công tác Quý II năm 2024. GS,TS. Lê Văn Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 27/02/2024, PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm về mô hình Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền với đoàn cán bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam do PGS,TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn.

Chiều 12/01/2024, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ Chín, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị tiến hành tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Hội đồng trường trong năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Học viện năm 2024. GS,TS. Lê Văn Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 10/01/2024, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 13/12/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc với các tổ chức đoàn thể.

Chiều 19/10/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị tiến hành sơ kết các mặt công tác của Hội đồng trường 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023. GS,TS. Lê Văn Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.