Sáng 11/8/2023, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ban Tổ chức chấm giải thông báo kết quả chấm giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba năm 2023 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Sáng 29/6/2023, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Huy Kỳ, nguyên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Học viện, giảng viên cao cấp Khoa Tuyên truyền và đồng chí Nguyễn Thọ Ánh, giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Đảng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, sáng ngày 13/02/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức “Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023”.

Sáng ngày 10/1/2023, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 28/12/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị nhằm tổng kết các mặt công tác của Hội đồng Trường trong năm 2022, đồng thời đặt ra các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của năm 2023 với phương châm là “Trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”.