Tên Album: Hội thảo khoa học: “Sinh viên khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay” (9 ảnh)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949