Ban Quản lý Đào tạo

  04/12/2013 09:30 AM


  BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  Ban Quản lý Đào tạo (tiền thân là Phòng Giáo vụ, Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Phòng  Đào tạo Tại chức) được thành lập theo Quyết định số 780/QĐ-HVCTQG ngày 4/5/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định số 328/QĐ-HVBC&TT ngày 15/5/2006 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở hợp nhất Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Phòng Đào tạo Tại chức trước đây.

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo Học viện thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng  đối với các hệ đào tạo và các bậc học của Học viện. Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao. Đầu mối quản lý về xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đại học, sau đại học và phát triển các chương trình đào tạo trong Trường; kiểm tra, giám sát hoạt động học tập của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

  2. Nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng và trình Ban Giám đốc Học viện phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị ban hành các văn bản quản lý đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; chủ trì kiểm tra, giám sát kế hoạch giảng dạy của giảng viên; thường trực Hội đồng và các ban giúp việc tuyển sinh, thi và xét tốt nghiệp các hệ đào tạo; thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học viên, sinh viên; chủ trì, phối hợp với các khoa xây dựng trình Ban Giám đốc kế hoạch đào tạo toàn khóa; đầu mối đề xuất quản lý việc xét điều kiện thi, dừng học, thôi học, kiến tập, thực tập; quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, lưu trữ bài thi, thẩm định giờ giảng; tổng hợp, báo cáo các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tiến hành các hoạt động thông tin, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực đào tạo; tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài Học viện...

  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Các Bộ phận chức năng thuộc Ban:

  - Đào tạo Đại học;

  - Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng.

  2. Lãnh đạo Ban:

  - Trưởng Ban: GVCC, PGS, TS. Trần Thanh Giang

  - Phó trưởng Ban: GVCC, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  - Phó trưởng Ban: GVC, TS. Trần Văn Thư

  IV. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

  - Phối hợp với các khoa xây dựng được 41 chương trình đại học, trong đó 35 chương trình hệ chuẩn, 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết quốc tế; 20 chương trình thạc sỹ, 06 chương trình tiến sỹ.

  - Tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng từ năm 1962 đến nay đạt hơn 80 nghìn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ các cấp thuộc các lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông. Trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị - xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý ở các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản, các cơ quan truyền thông trong cả nước...

  - Nhiều năm liền Ban được khen thưởng là tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân là chiến sĩ thi đua. Năm 2015, Ban Quản lý Đào tạo được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ 2010 đến 2015. Chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, Công đoàn Ban nhiều năm được công nhận “Công đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu” và nhiều danh hiệu cao quý khác.

  - 14 cá nhân của Ban vinh dự được tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

  - Nhiều cán bộ, giảng viên của Ban làm chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

  V. QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

  - Quan hệ mật thiết với các Bộ, Vụ, Viện, các Học viện, trường đại học trong hệ thống; quan hệ hợp tác với những đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ thuộc các cơ sở đào tạo ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

  - Quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với phòng đào tạo các trường đại học, cao đẳng trong nước, các trường chính trị tỉnh, thành phố.

  Ban Quản lý Đào tạo với bề dày truyền thống xây dựng và phát triển, cùng những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực công tác đã ngày càng khẳng định và không ngừng phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:117
  • Hôm nay: 1530
  • Tháng hiện tại: 93276
  • Tổng lượt truy cập: 101017
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949