Đồng chí Phạm Minh Tuấn được chuẩn y giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật

  08/04/2021 16:30 PM


  Chiều 08/4/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định số 192-QĐ/ĐUK về chuẩn y đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Phạm Minh Tuấn

  Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định và phát biểu đánh giá cao năng lực công tác của đồng chí Phạm Minh Tuấn; đồng thời, tin tưởng đồng chí Phạm Minh Tuấn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xúc động bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của cấp trên và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị  quốc gia Sự Thật hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Đại diện lãnh đạo các cơ quan chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phạm Minh Tuấn

  Trước khi đảm trách cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, đồng chí Phạm Minh Tuấn là Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật thành lập ngày 05/12/1945, là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật Xuất bản.

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị; tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành xuất bản tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa các xuất bản phẩm. Bên cạnh việc thực hiện tốt các đề tài sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật còn tập trung nâng cao chất lượng các đề tài sách, tự tổ chức xuất bản và phát hành, sách liên kết xuất bản, sách dịch đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc.

  Đồng chí Phạm Minh Sơn, Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chúc mừng đồng chí Phạm Minh Tuấn

  Đại diện tập thể Lớp KOICA3 chúc mừng đồng chí Phạm Minh Tuấn

            Đại diện Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền và tập thể Lớp KOICA3 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phạm Minh Tuấn

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật là một đối tác truyền thống, tin cậy với Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ nhiều năm qua. Đa phần hệ thống giáo trình, sách, tài liệu tham khảo của tập thể, cá nhân của Học viện được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ký biên ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trên các mặt, trong đó có việc hợp tác xuất bản, cử giảng viên, sinh viên đi thực tế nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng...

  Tin, ảnh: Huy Hoàng, Ninh Thuận, Thùy Dương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:78
  • Hôm nay: 1900
  • Tháng hiện tại: 37520
  • Tổng lượt truy cập: 535145
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949