Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

  09/01/2021 14:52 PM


  Sáng 9/1/2021 tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021, đồng thời là diễn đàn để lãnh đạo Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng bàn bạc, trao đổi, thảo luận những vấn đề về mọi mặt công tác của Học viện trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch. Từ đó đưa ra những quyết sách, những định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới.

  Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện.

  Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS, TS. Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện; PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Phó chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Giám đốc Học viện; PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện.

  Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

  Hội nghị nhất trí bầu đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: PGS, TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện; PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS. Lê Thị Thúy Bình, Giảng viên Khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh.

  PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tình tình thực hiện dân chủ cơ sở tại

  Học viện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

  Tại Hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tình tình thực hiện dân chủ cơ sở tại Học viện năm 2020 trên các mặt công tác như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ của Học viện; Sự phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở Học viện; Công tác quản lý cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; Việc ban hành các văn bản quản lý phục vụ công tác điều hành và phát huy dân chủ trong Học viện; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.

  Trong năm qua, việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Học viện nhìn chung có những chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt động cơ quan từng bước được nâng lên, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục có chuyển biến tích cực, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; Nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý; Qua thực hiện dân chủ cơ sở, quan hệ giữa lãnh đạo Học viện với các đơn vị trực thuộc, quan hệ của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường, tạo nên bầu không khí dân chủ, đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau gánh vác công việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Ban lãnh đạo Học viện luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện; Các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước cũng như của Học viện đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn được phổ biến, thực hiện kịp thời; Công tác tuyển dụng được thực hiện nghiêm túc, công khai đảm bảo đúng quy định.

  Hội nghị cũng đã được nghe PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo về công tác thu chi ngân sách năm 2020, thu chi quỹ phúc lợi, đề xuất kiến nghị một số định hướng về công tác tài chính; TS. Lê Đình Năm, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Học viện trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch công đoàn Học viện trình bày Báo cáo tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị với các cấp lãnh đạo trong Học viện.

  PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo về công tác tài chính năm 2020

  TS. Lê Đình Năm, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của

  Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

  PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch công đoàn Học viện trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị,

  đề xuất của các đơn vị

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện báo cáo giải trình các vấn đề về công tác đào tạo; khoa học; kế hoạch tài chính; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; hành chính - hậu cần; cơ sở vật chất; thi đua khen thưởng…

  PGS, TS. Trần Thanh Giang, Trưởng ban Quản lý Đào tạo báo cáo giải trình tại Hội nghị

  PGS, TS. Nguyễn Đức Luận, Trưởng ban Quản lý khoa học báo cáo giải trình tại Hội nghị

  PGS, TS. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo giải trình tại Hội nghị

  TS. Vũ Thanh Vân, Trưởng ban Hợp tác quốc tế báo cáo giải trình tại Hội nghị

   

  TS. Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá báo cáo giải trình tại Hội nghị

  TS. Trần Xuân Ban, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính báo cáo giải trình tại Hội nghị

  ThS. Vũ Quốc Cường, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện báo cáo giải trình tại Hội nghị

  Kết luận Hội nghị, PGS, TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện đã khái quát những kết quả mà Học viện đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2020 và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong năm 2021, đồng thời khẳng định trong năm 2020, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đoàn kết, thống nhất, phấn đấu không mệt mỏi để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

  Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2020, PGS, TS. Lưu Văn An hy vọng bước sang năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong Học viện sẽ đoàn kết, cố gắng hơn nữa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng Kỷ niệm 60 thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  PGS, TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

  TS. Lữ Đăng Nhạc, Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức,

  viên chức năm 2020

  Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  100% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ,

  công chức, viên chức năm 2020

  Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thừa ủy quyền trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện năm 2020 cho các tập thể xuất sắc.

  PGS, TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thừa ủy quyền trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2020 cho tập thể Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  PGS, TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thừa ủy quyền trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2020 cho 5 đơn vị: Khoa Ngoại ngữ; Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học; Khoa Tuyên truyền; Ban Tổ chức - Cán bộ; Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo.

  PV AJC

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:153
  • Hôm nay: 5130
  • Tháng hiện tại: 204189
  • Tổng lượt truy cập: 691670
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949