Hội nghị Hội đồng Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

  03/09/2019 17:26 PM


  Chiều 03/9/2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Hội đồng Trường năm 2019. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường dự, chỉ đạo Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS,TS. Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận trung ương; PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trường; các Phó Giám đốc: PGS,TS. Lưu Văn An; PGS,TS. Phạm Minh Sơn; PGS,TS. Mai Đức Ngọc và các thành viên Hội đồng Trường.

  Hội đồng Trường là tổ chức quản trị có vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển cho cơ sở giáo dục. Hội đồng Trường có nhiệm vụ quyết nghị về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức, hoạt động của Học viện; xác định phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục. Việc thành lập Hội đồng Trường là phù hợp với yêu cầu của Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục Đại học 2012. 

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trường đã báo cáo về Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến 2035, tầm nhìn 2050; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường. Theo đó, Học viện đã xây dựng Chiến lược phát triển với định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. Đây là cơ sở để Học viện xây dựng kế hoạch hành động và xác định trọng tâm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. PGS.TS. Trương Ngọc Nam cũng đề xuất kiện toàn thành phần Hội đồng Trường bảo đảm cơ cấu hợp lý và phát huy vai trò của từng thành viên. 

  PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường trình bày Chiến lược phát triển của Học viện 

  Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050 xác định Học viện là "trường Đảng, trường đại học trọng điểm" trong hệ thống giáo dục quốc gia. Học viện có sứ mệnh "nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng-văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội-nhân văn khác". Học viện phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học thuật trong khu vực và trên thế giới với 5 giá trị cốt lõi: đoàn kết, dân chủ, đổi mới, chất lượng và cống hiến. 

  Các đại biểu Hội nghị thảo luận về phương thức hoạt động của Hội đồng Trường và đề xuất các định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất mở các lớp bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, ông cho rằng, Học viện cần tăng cường mời các nhà báo giỏi nghề, thông thạo công nghệ đến trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn sinh viên. 

  PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận trung ương cho rằng, Học viện cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính chất trường Đảng và trường đại học. Đây là cơ sở để Học viện phát huy vai trò của mình với tư cách bộ phận hữu cơ trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng thời là trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân. PGS.TS. Lưu Văn An, Phó Giám đốc; PGS.TS. Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc... cũng nêu những ý kiến để giải quyết tốt các mối quan hệ công tác và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Học viện. 

  PGS,TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Thành viên Hội đồng Trường trao đổi tại Hội nghị

  PGS,TS. Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận trung ương, Thành viên Hội đồng Trường trao đổi tại Hội nghị

  PGS,TS. Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thành viên Hội đồng Trường trao đổi tại Hội nghị

  PGS,TS. Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại Hội nghị

  Kết luận Hội nghị, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường đánh giá cao Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến 2035, tầm nhìn đến 2050. Ông cho rằng, chiến lược đã làm rõ được định hướng phát triển trên các lĩnh vực và xác định rõ các giá trị cốt lõi của Học viện. Bên cạnh đó, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện tiếp tục rà soát lại chiến lược trên cơ sở bám sát Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chiến lược phát triển cũng cần bổ sung lộ trình thực hiện, gắn với các kế hoạch 5 năm để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển. Ông giao bộ phận thường trực tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường để làm cơ sở cho các thành viên phát huy hiệu quả vai trò của mình. 

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Trường kết luận Hội nghị

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt công tác đồng thời xác định nhiệm vụ then chốt của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... Quyết nghị của Hội nghị Hội đồng Trường cần ngắn gọn, nêu rõ những việc cần làm cho các bộ phận liên quan. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng giao bộ phận thường trực tiếp tục hoàn thiện các văn bản, chuẩn bị đề xuất cụ thể cho các hoạt động có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nhà trường.

  Tin, ảnh: Trí Nhân

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 895
  • Tháng hiện tại: 7862
  • Tổng lượt truy cập: 1635177
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949