Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 (năm 2019)

  28/08/2019 15:24 PM


  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiều ngày 27/8/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 là lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Lễ bế giảng có GS,TS.Nguyễn Xuân Thắng -  Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng); PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Học viện; cùng toàn thể học viên.

  Theo chương trình, lớp học được tổ chức từ ngày 7/8/2019 đến ngày 27/8/2019. Kết thúc khóa học có 70/70 học viên được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp, trong đó có 10 học viên đạt loại Xuất sắc. 

  Quá trình học tập học viên sẽ được nghiên cứu 14 chuyên đề, bao gồm: Những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia trong tình hình mới,... và diễn tập thực tế tại thao trường. 

          GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ bế giảng

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng thành công của lớp học; chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng; và trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã quan tâm, tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ để mở lớp bồi dưỡng, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng về quốc phòng - an ninh cho cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, lớp học là cơ hội để các đồng chí học viên có nhận thức toàn diện, đầy đủ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng - an ninh; từ đó có những tiếp cận toàn diện, đầy đủ hơn khi thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và đặc biệt trong tham mưu, xây dựng các kiến nghị đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

  Khẳng định những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và trong củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, qua đó đã tạo nên nền tảng quan trọng, vững chắc, khơi dậy trách nhiệm, khát vọng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu sau lớp học, mỗi đồng chí học viên cần tiếp tục học hỏi, trau dồi, nâng cao năng lực, trang bị những kiến thức mới, kiên định đường lối độc lập dân tộc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng thế trận lòng dân trong bối cảnh mới, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ xa, từ sớm, từ khi chưa có nguy cơ.

  Để làm được điều đó, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đồng chí học viên chuyển hóa kiến thức được học trong triển khai nhiệm vụ chính trị tại đơn vị một cách hệ thống, cơ bản, toàn diện, hiện đại, thực tiễn; để có những bài giảng sâu sắc, những luận cứ, kiến nghị tốt, phục vụ cho việc xây dựng văn kiện của Đảng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thấm đẫm hơn tinh thần chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân của Quân đội nhân dân Việt Nam trong triển khai nhiệm vụ, xây dựng được tác phong người cán bộ, giảng viên trường Đảng.

  Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo lớp học cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn những lớp sắp tới; và mong muốn Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tiếp tục tạo điều kiện cho Học viện trong việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt.

                       Quang cảnh Lễ bế giảng

  Thiếu tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc và Lãnh đạo Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  Thiếu tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc và Lãnh đạo Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  Thiếu tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc phòng trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  Đại diện tập thể học viên lớp tặng hoa tri ân lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng)

  Tin, ảnh: Bùi Thanh - Đức Mạnh

  (Nguồn: hcma.vn)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:78
  • Hôm nay: 2943
  • Tháng hiện tại: 95836
  • Tổng lượt truy cập: 1418780
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949