Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 chi tiết tại file đính kèm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng lương trước thời hạn năm 2020 như sau:

Chiều 15/01/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.