Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2022 cụ thể như sau:

Quyết định về việc xếp loại mức độ thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị và đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 cụ thể như sau:

Thông báo kết quả hội nghị tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 cụ thể:

Quyết định về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án cấp cơ sở năm 2022 cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án năm 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau

Công văn về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 8
  • Tháng hiện tại: 41
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949