Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về PGS,TS Lê Văn Đính - một trong năm điển hình tiên tiến của Học viện Chính ...

Giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất ...

PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, nhà báo cần rèn luyện đạo đức nghề nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những bài học đạo đức cần học ...

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 25/9/2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi đua, khen ...