Một số hình ảnh về hoạt động thao giảng của thí sinh tại Hội thi giảng viên giỏi lần thứ IV

  07/04/2021 08:49 AM


  Hội thi “Giảng viên giỏi lần thứ IV” diễn ra trong thời gian 02 ngày (6-7/4/2021), các thí sinh thi 3 nội dung: giáo án, thi viết, thi giảng bài trên lớp. Dưới đây là một số hình ảnh thí sinh dự thi ở nội dung thi giảng bài trên lớp.

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 1 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 1 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 2 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 2 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 3 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 3 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 4 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 4 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 5 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 5 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  - Một số hình ảnh Ban Giám khảo Tiểu ban 6 chấm thi Hội thi Giảng viên giỏi lần thứ IV tại Học viện

  Ban Giám khảo Tiểu ban 6 chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh

   

  Mạnh Thắng

  (Theo hcma.vn)