Hội nghị giữa thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện với các nhóm xung kích của Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  21/03/2023 17:53 PM


  Chiều ngày 20/3/2023, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giữa thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện với các nhóm xung kích của Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Học viện Chính trị khu vực II, III và IV. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo hội nghị.

  HT_5046

  Toàn cảnh Hội nghị

  Dự Hội nghị về phía Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện có đồng chí Phạm Đức Kiên, Chánh Văn phòng; đồng chí Đào Đình Thạo, Phó Chánh Văn phòng. Về phía Đoàn Thanh niên Học viện có đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các nhóm xung kích của Đoàn Thanh niên Học viện tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Báo cáo thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW của Đoàn Thanh niên Học viện trong năm 2023, đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện khẳng định, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự định hướng của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động đoàn về mọi mặt, trong đó hoạt động thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW luôn được xác định là hoạt động trọng tâm.

  Đồng chí Đào Anh Tuấn nhấn mạnh, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 28/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn kết các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên. 

  HT_5037

  Đồng chí Đào Anh Tuấn báo cáo tại Hội nghị

  Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã quán triệt sâu sắc trong các cơ sở đoàn trong toàn hệ thống Học viện về ý nghĩa, tầm quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo việc quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện tới toàn thể các cơ sở đoàn và đoàn viên trong Học viện, thông qua các kênh và phương thức đa dạng như các buổi thông tin khoa học, các kênh Facebook của tổ chức đoàn và Zalo của các đoàn viên (với những nội dung, hình thức phù hợp). Đoàn Học viện đã chủ động triển khai, huy động đoàn viên thực hiện đăng tải và chia sẻ các bài viết trên các trang thông tin điện tử, fanpage chính danh và ẩn danh của Học viện… Nhiều kênh thông tin đã hoạt động hiệu quả và có sự lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

  Đoàn Thanh niên Học viện cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong xây dựng văn kiện và chương trình đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Học viện lần thứ III và tổ chức thảo luận, góp ý cho văn kiện tại các cấp tổ chức Đoàn. Chỉ đạo lồng ghép các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong các buổi thực tập thao giảng do Câu lạc bộ Cán bộ khoa học trẻ tổ chức. Trong đó, chú trọng việc các đoàn viên đưa các nội dung trên vào trong bài thao giảng, và chỉ đạo Câu lạc bộ Cán bộ khoa học trẻ cùng các tổ chức đoàn triển khai các hội thảo khoa học, các tọa đàm, các buổi thông tin khoa học lấy trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhấn mạnh vai trò của đoàn viên thanh niên.

  Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã tích cực chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ thứ I năm 2021 và thứ II năm 2022 tới tất cả các tổ chức đoàn và đoàn viên thông qua việc tổ chức phát động tham gia cuộc thi (Công văn số 10-CV/ĐTNHV ngày 05/04/2022) và chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt vận dụng các kênh truyền thông như Facebook, Zalo... để thông tin rộng rãi về cuộc thi, truyền đạt và vận động đông đảo các đoàn viên trong toàn hệ thống tham gia. Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2022 đã thu hút hơn 5.000 bài viết, đạt 12 giải, trong đó có 2 giải B, 1 giải C, 9 giải khuyến khích và triển vọng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Học viện đã phát động trong các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các cuộc thì do các ban, bộ, ngành phát động qua hình thức trực tuyến như cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo”, “Tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi”…

  Trong giai đoạn 2020 - 2022, Đoàn Thanh niên Học viện đã thực hiện được 03/04 đề tài khoa học cấp cơ sở có trọng tâm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đóng góp quan trọng cho hoạt động chung của tổ chức Đoàn, định hướng thanh niên, đoàn viên trong Học viện. Về công tác tuyên truyền, giáo dục, đến nay, Đoàn Học viện có 08 trang fanpage, 01 group trên Facebook, hoạt động thường xuyên, thu hút lượng tương tác lớn, thường xuyên truyền tải kịp thời các thông tin về hoạt động Đoàn, những tấm gương, hành động đẹp truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên. 

  Để lan tỏa có hiệu quả các bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức các nhóm xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đội nhóm này có nhiệm vụ hàng ngày chia sẻ các bài viết trên trang thinhvuongvietnam.com tới các đoàn viên trong toàn hệ thống Học viện nhằm lan tỏa các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong giai đoạn từ khi được thành lập, đã có 07 nhóm xung kích trên toàn hệ thống Đoàn thanh niên Học viện, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, học viên, sinh viên

  Nhằm tăng cường sự lan toả trong công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đến đối tượng là Đoàn viên, Thanh niên tại các cơ sở Đoàn khác bên ngoài hệ thống trường Đảng, trong giai đoạn 2020 - 2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã chủ động liên lạc, kết nối và phối hợp hệ thống các cơ sở đoàn lớn khác trực thuộc Đoàn khối các Cơ quan Trung ương như Đoàn Thanh niên Cục Công tác Đảng, Công tác chính trị Bộ Công an; Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân; Ban Thanh niên trường Sỹ quan chính trị Bộ Quốc phòng… tổ chức nhiều hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

  Tại hội nghị, các nhóm xung kích đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay trong đoàn viên, thanh niên.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của mỗi đoàn viên, thanh niên Học viện, đặc biệt là các nhóm xung kích và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng và kỳ vọng mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục tích cực và tham gia trách nhiệm, hiệu quả vào các mặt hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay./. 

   

  Nguồn: Theo Hcma.vn