Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  06/12/2022 17:25 PM


  Trong hai ngày 5 - 6/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: TA)

  Dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban bí thư Trung ương, Uỷ viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành đoàn thể trực thuộc Trung ương; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo vụ, đơn vị, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên…  

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TA)

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TA)

  Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội, điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.Tại điểm cầu Trung ương có trên 800 đại biểu. 82 điểm cầu tại các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; hơn 1000 điểm cầu cấp huyện và hơn 10.000 điểm cầu cấp xã có trên 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

  Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

  Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

  Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

  Các chuyên đề do các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

  Ngày 5/12, đại biểu sẽ nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

  Ngày 6/12 các đại biểu sẽ nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

  Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Ảnh: TA)

  Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Ảnh: TA)

  Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực, phấn đấu để thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng và hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

  Một số hình ảnh tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội sáng 5/12.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TA)Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TA)Tại điểm cầu Trung ương có trên 800 đại biểu. 82 điểm cầu tại các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tp. Hà Nội. (Ảnh: TA)

  Tại điểm cầu Trung ương có trên 800 đại biểu. 82 điểm cầu tại các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tp. Hà Nội. (Ảnh: TA)

  Theo Tuyengiao.vn