Để phục vụ nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau Đại hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách “30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Tập thể tác giả gồm: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, GS,TS Phùng Hữu Phú, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, GS,TS Vũ Văn Hiền, PGS,TS Nguyễn Văn Thạo, PGS,TS Phạm Văn Linh, PGS,TS Nguyễn Viết Thông.

Hơn chín mươi triệu người dân đất Việt đón Xuân Tân Sửu với một cảm xúc thật đặc biệt, náo nức đón chào mùa Xuân mới, chào mừng Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Đại hội không chỉ là mốc son mới trên con đường tiến lên của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Xuân này Đại hội còn mang thêm niềm tin yêu và hy vọng, lòng tự hào, trách nhiệm mới của cả dân tộc Việt Nam ta là hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc đã nung nấu cả ngàn năm lịch sử, cả dân tộc đã trải qua muôn vàn thử thách, đổ biết bao máu xương để vươn tới khát vọng thiêng liêng này.

Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng và của dân tộc ta trong năm 2021, diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, và đã thành công rất tốt đẹp, kết thúc sớm gần hai ngày so với kế hoạch. Sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội thể hiện trên cả ba phương diện: Văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Qua quá trình chuẩn bị và những ngày diễn ra Đại hội, có thể nêu lên 10 dấu ấn nổi bật sau đây:

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam vừa là mô hình kinh tế thị trường phổ quát, vừa có tính đặc thù riêng, cụ thể.

Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục tiêu cần đạt được, là cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; để thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong Đảng, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh để thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó.

Xuân Tân Sửu năm nay là mùa Xuân đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI.

Ngày 3/2/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến tới 2.260 điểm cầu trong cả nước.

Sáng ngày 1/2, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp!

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:106
  • Hôm nay: 3151
  • Tháng hiện tại: 150877
  • Tổng lượt truy cập: 139537
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949