Chiều 22/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp trực tuyến Sơ kết đánh giá việc triển khai thí điểm Đơn vị học tập tại 05 cơ sở giáo dục đại học, gồm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Đại học VinUni. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học và Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đại diện lãnh đạo của 05 cơ sở giáo dục đại học triển khai thí điểm Đơn vị học tập.