Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lớp học tiếng Anh chuẩn đầu ra đào tạo thạc sĩ (B1) của Học viện Báo chí Tuyên truyền đợt 3 năm 2020 phải học theo hình thức trực tuyến.

Trải qua 40 năm thành lập, khoa Phát thanh - Truyền hình từng bước khẳng định vị thế là đơn vị đi đầu trong đào tạo sinh viên Báo chí các chuyên ngành: Truyền hình, Phát thanh, Báo mạng điện tử, Quay ...

Vừa là nhà giáo, vừa là nhà báo, vừa dành thời gian viết văn, ở vai trò nào, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng luôn nỗ lực hết mình. Nhân ...