Lễ Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý

  30/05/2023 23:02 PM


  Sáng 30/5/2023, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Lễ Công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí TS. Trần Văn Thư, Phó trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý đào tạo được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đào tạo; Đồng chí TS. Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên; Đồng chí TS. Trần Thị Bình, giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; Đồng chí TS. Phan Minh Đức, giảng viên chính Khoa Kinh tế chính trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế.

  Dự buổi Lễ, có PGS,TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Trần Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện; Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện; các đồng chí cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện; Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Ban Quản lý đào tạo, Ban Hợp tác quốc tế, phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên, Khoa Nhà nước và Pháp luật.

  PGS,TS. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Quản lý đào tạo cho đồng chí TS. Trần Văn Thư, Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo; công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên cho đồng chí TS. Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên; công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật cho đồng chí TS. Trần Thị Bình, giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng; công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế cho đồng chí TS. Phan Minh Đức, giảng viên chính Khoa Kinh tế chính trị. Thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm, tính từ tháng 6 năm 2023.

  PGS,TS. Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Ban lãnh đạo Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Trần Văn Thư và TS. Nguyễn Thị Thu Hường được bổ nhiệm

  Ban lãnh đạo Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Trần Thị Bình và TS. Phan Minh Đức được điều động, bổ nhiệm

  Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã bày tỏ và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị chức năng của Học viện đã quan tâm, tạo điều kiện để Học viện Báo chí và Tuyên truyền kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ để ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường.

  PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm tại buổi Lễ 

  PGS,TS. Phạm Minh Sơn chúc mừng các đồng chí TS. Trần Văn Thư, TS. Nguyễn Thị Thu Hường, TS. Trần Thị Bình, TS. Phan Minh Đức đã nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đơn vị để được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên; Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế; Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đơn vị đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong thời gian vừa qua.

  PGS,TS. Phạm Minh Sơn đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị và không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo quản lý để xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  TS. Trần Văn Thư, Trưởng ban Quản lý đào tạo phát biểu nhận nhiệm vụ 

  TS. Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên  phát biểu nhận nhiệm vụ  

  TS. Trần Thị Bình, Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu nhận nhiệm vụ  

  TS. Phan Minh Đức, Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu nhận nhiệm vụ  

  Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, TS. Trần Văn Thư, Trưởng ban Quản lý đào tạo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các đơn vị chức năng và các đồng nghiệp đã tin tưởng, tín nhiệm đồng chí. 

  Đồng chí hữa sẽ tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của cấp trên và sẽ quán triệt trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự đồng hành, sẻ chia của tập thể đơn vị để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

  Ban Lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí được bổ nhiệm

  Tập thể Ban Quản lý đào tạo tặng hoa chúc mừng TS. Trần Văn Thư được bổ nhiệm

  Tập thể Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Thị Thu Hường được bổ nhiệm

  Văn phòng Đảng ủy và Ban Kế hoạch - Tài chính tặng hoa chúc mừng  TS. Trần Văn Thư và TS. Nguyễn Thị Thu Hường được bổ nhiệm

  Tập thể Khoa Kinh tế chính trị tặng hoa chúc mừng TS. Phan Minh Đức được điều động, bổ nhiệm

  Tập thể Ban Hợp tác quốc tế tặng hoa chúc mừng TS. Phan Minh Đức được điều động, bổ nhiệm

  Tập thể Khoa Nhà nước và Pháp luật tặng hoa chúc mừng TS. Trần Thị Bình được điều động, bổ nhiệm

  Tin, ảnh: Lê Hằng, Minh Đức