Công bố và trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023

  08/10/2021 18:20 PM


  Chiều 08/10/2021, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023 với PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện. PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

  Dự buổi lễ, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS. Vũ Đình Hòe, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Học viện.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện, các đồng chí thành viên Hội đồng trường và đại diện lãnh đạo các đơn vị. Tham gia buổi lễ theo hình thức trực tuyến còn có các cán bộ quản lý của Học viện.

  Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS. Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023 đối với GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023 đối với PGS,TS. Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS, TS. Hoàng Anh đồng thời công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023 đối với PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện.

  PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023

  Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng PGS,TS. Mai Đức Ngọc

  Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Mai Đức Ngọc nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023. PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc bày tỏ tin tưởng đồng chí Mai Đức Ngọc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó.

  PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc đề nghị PGS,TS. Mai Đức Ngọc trong cương vị mới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Thống nhất kiện toàn tổ chức, bộ máy của Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng trường phù hợp với những quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt.

  Quán triệt quan điểm Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, vì vậy Hội đồng trường cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của tập thể Hội đồng trường trong việc xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và truyền thống 60 năm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS,TS. Mai Đức Ngọc

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ vinh dự và cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng trường; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đồng chí thành viên Hội đồng trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động Học viện.

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc cho rằng, đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí thành viên Hội đồng trường, các cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tin tưởng giao cho.

  Trên cương vị mới, PGS,TS. Mai Đức Ngọc hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong gần 60 năm qua, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường sẽ chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Hội đồng trường và thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tăng cường phối hợp giữa Thường trực Hội đồng trường, các Ban của Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị của Học viện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường.

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu nhận nhiệm vụ

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS. Trương Ngọc Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường chúc mừng đồng chí Mai Đức Ngọc được tin tưởng giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường và bày tỏ niềm vui mừng khi Học viện Báo chí và Tuyên truyền kiện toàn Hội đồng trường để phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo đưa Học viện ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 60 năm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc tặng hoa chúc mừng PGS,TS Trương Ngọc Nam đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cương vị Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã gửi lời tri ân tới GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường đồng thời cảm ơn PGS,TS. Trương Ngọc Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ những ngày đầu tiên cho đến nay.

  PGS,TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh, “Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong lãnh đạo, quản trị, quản lý, điều hành nhằm tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS. Phạm Minh Sơn chúc mừng đồng chí Mai Đức Ngọc được Hội đồng trường tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phạm Minh Sơn hi vọng, trên cương vị mới, đồng chí Mai Đức Ngọc sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình và cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi lễ

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc sinh ngày 19/5/1968, là Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí có 26 năm công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã trải qua các vị trí: giảng viên chính, giảng viên cao cấp, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Học viện, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông.

  Từ tháng 4/2020-9/2021, đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Từ ngày 27/9/2021 đến nay, đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

   Các công trình nghiên cứu:

  • Chủ nhiệm 3 đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm: “Xử lý điểm nóng tư tưởng ở nước ta hiện nay”; “Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội”; “Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí-truyền thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay” và nhiều đề tài cấp bộ, cấp cơ sở.
  • Chủ biên xuất bản hai cuốn sách chuyên khảo: “Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng”  và “Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”. Chủ biên nhiều cuốn giáo trình, tài liệu tham khảo đào tạo đại học, sau đại học đã xuất bản.
  • Công bố trên 40 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành. Tham gia hàng chục hội thảo quốc tế và có bài đăng ở các kỷ yếu quốc tế đã được xuất bản. Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cơ sở.

   

  Tin, ảnh:  Lê Hằng, Mai Nghiêm