Đề cương bài giảng “Thực thi chính sách công” của TS. Nguyễn Xuân Phong- Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị Học thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền  đã nghiệm thu tháng 11/2012, đạt ...

 Đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm. Chủ nhiệm đề tài: ThS Nhạc Phan Linh.- H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2008.- 108tr. KH kho: Đ.KH 32/08

Đó là đề tài khoa học cấp cơ sở  do ThS Đặng Thị Lương - Chủ nhiệm đề tài. Mục đích: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc Chăm xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ ...

Đề tài luận văn: “Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh Ninh Bình” của Lê Phương Hà lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học K29  được Hội đồng bảo vệ ...

“Xây dựng ngành công nghiệp xuất bản tiên tiến ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế hiện nay“ là đề tài khoa học cấp cơ sở  do PGS,TS Trần Văn Hải Chủ nhiệm đề tài

“Xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của Lê Tiến Phương - lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học K29  ...

Đề tài khoa học cấp cơ sở:  Xây dựng văn hóa học đường nhu cầu và giải pháp do  TS Phạm Ngọc Trung Chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu: nghiên cứu quá trình hình thành văn hóa học đường ở Việt Nam ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:33
  • Hôm nay: 834
  • Tháng hiện tại: 64194
  • Tổng lượt truy cập: 1284415
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949