Thông tin khoa học Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của NCS Phạm Thị Thu Huyền

  02/06/2014 11:50 AM


    Tên tác giả: PHẠM THỊ THU HUYỀN Tên Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:83
  • Hôm nay: 4790
  • Tháng hiện tại: 104723
  • Tổng lượt truy cập: 966995
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949