“Một nền báo chí phẳng” là cuốn sách do nhà báo Đỗ Đình Tấn -  Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ kiêm Trưởng ban Quốc tế chấp bút. Đây không phải cuốn sách dành cho những người mới đang ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không thể tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng, để lại những ...

Thông tấn báo chí là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo ngành thông tin đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, với những ví dụ minh họa ...

Để thiết thực kỷ niệm 5 năm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo ...

Cuốn sách do PGS, TS Trần Thế Phiệt, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ biên, đã cung cấp những kiến thức căn bản về thể loại tác phẩm chính luận báo chí trên cơ sở tiếp thu những ...

Phản biện xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng của nhiều cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí thông qua các tác phẩm báo chí trong việc tư vấn, giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, ...

  Tên tác giả: PHẠM THỊ THU HUYỀN Tên Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 Cơ sở ...

Trong lịch sử ngoại giao Cách mạng Việt Nam, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là một nấc thang quan trọng trong tiến trình đi tới độc lập, tự do của đất nước, là sự thử thách bản lĩnh của nền ngoại ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:41
  • Hôm nay: 1019
  • Tháng hiện tại: 89682
  • Tổng lượt truy cập: 1412626
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949