Hoạt động thông tin khoa học tháng 1/2024

  26/01/2024 22:01 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                         Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
                  Số 03 -TB/TTKH

                                                                          THÔNG BÁO
                                                         V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 1/2024

       

       Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 1/2024 như sau:

         Giới thiệu sách theo chủ đề số 1/2024:  Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (xem chi tiết tại đây) 

       Trân trọng thông báo!

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949