Đại cương về phân tích chính sách công

  20/05/2014 15:20 PM


  "Đại cương về phân tích chính sách công" (Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hữu Hải - ThS. Lê Văn Hòa) là một chuỗi hoạt động nhằm luận giải về mục tiêu, nội dung, chu trình thực hiện chính sách và các mối quan hệ nội tại của chính sách công, làm sâu sắc thêm ý chí của chủ thể nhà nước với xã hội. Kết quả phân tích chính sách công giúp cơ quan hoạch định và tổ chức thực thi có biện pháp sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách và duy trì thực hiện chính sách công sát với định hướng trong mỗi thời kỳ.

  Sách có tại phòng Phát hành sách của Trung tâm Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Cuốn sách Đại cương về phân tích chính sách công cung cấp những kiến thức đại cương về phân tích chính sách công như: khái quát về phân tích chính sách công, đặc trưng của nghề phân tích chính sách công, tiêu chuẩn nhân sự làm chuyên môn về phân tích chính sách công, quy trình, nội dung và phương pháp phân tích chính sách công. Các tác giả đặc biệt chú trọng đến việc vận dụng những kiến thức cơ bản vào thực tiễn phân tích chính sách công thông qua rèn luyện kỹ năng trong các bài tập ứng dụng.

   Cuốn sách là một tài liệu tham khảo có giá trị, góp phần trang bị kiến thức cơ bản về phân tích chính sách công và khả năng vận dụng các phương pháp phân tích chính sách vào quản lý chính sách của cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công, đặc biệt là đối với sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chuyên ngành chính sách công.

  MN

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:86
  • Hôm nay: 158
  • Tháng hiện tại: 137371
  • Tổng lượt truy cập: 126031
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949