Sách hay: Đường Cách Mệnh

  12/11/2013 13:43 PM


  Cuốn sách Đường cách mệnh, tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khóa học của trường huấn luyện chính trị của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, được Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc).

   Cuốn sách Đường cách mệnh, tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, được Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc). 

   Nội dung cuốn sách phân chia theo từng vấn đề và số trang cũng được đánh theo từng vấn đề, không đánh liền cho cả cuốn sách. Có 15 vấn đề sau đây:

  1.   Tư cách một người cách mệnh.

  2.   Vì sao phải viết sách này?

  3.   Cách mệnh.

  4.   Lịch sử cách mệnh Mỹ.

  5.   Cách mệnh Pháp.

  6.   Lịch sử cách mệnh Nga.

  7.   Quốc tế.

  8.   Phụ nữ quốc tế.

  9.   Công nhân quốc tế.

   10. Cộng sản Thanh niên quốc tế.

  11. Quốc tế giúp đỡ.

  12. Quốc tế cứu tế đỏ.

  13. Cách tổ chức công hội.

  14. Tổ chức dân cày.

  15. Hợp tác xã.

  Các vấn đề trên được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

   

  Cuốn sách này nằm trong loạt sách do Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên xuất bản ở Quảng Châu nhằm giới thiệu về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

  Đường cách mệnh là một trong những tác phẩm lớn đánh dấu một trong những mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:64
  • Hôm nay: 3340
  • Tháng hiện tại: 151066
  • Tổng lượt truy cập: 139726
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949