Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

  17/10/2013 09:23 AM


  Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhanh của các hệ thống quản điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản dưới những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.


  Phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế là phương pháp duy vật biện chứng được áp dụng trong tiến trình lịch sử các hình thái kinh tế - xã hội. Nguyên tắc chung cho phương pháp luận của lịch sử các học thuyết kinh tế là nghiên cứu một cách hệ thống các quan điểm kinh tế, đồng thời phải đánh giá đúng đắn công lao và hạn chế của các nhà lý luận kinh tế trong lịch sử. Mặt khác, cũng phản ánh khách quan tính phê phán vốn có của các học thuyết kinh tế, không phủ nhận tính độc lập tương đối của các học thuyết và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

  MỤC LỤC:
  Chương I: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
  Chương II: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ
  Chương III: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến thế kỷ XIX
  Chương IV: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
  Chương V: Học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng ở tây âu thế kỷ XIX
  Chương VI: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học mác-lênin
  Chương VII: Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển
  Chương VIII: Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes
  Chương IX: Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới
  Chương X: Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại
  Chương XI: Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:111
  • Hôm nay: 3161
  • Tháng hiện tại: 150887
  • Tổng lượt truy cập: 139547
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949